Koordinatörlükler

FAKÜLTE BURS KOMİSYONU

 

Doç.Dr. Erdal TAŞBAŞ                    3275

Dr.Öğrt.Üyesi  M.Emir İLHAN      3282

Öğr.Gör. Hacer ŞAHAN                  3262

FAKÜLTE   KOORDİNATÖRLÜKLERİ

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü Prof.Dr. Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Doç. Dr. Erkan DÜNDAR 3286 dundar@akdeniz.edu.tr
Tarih Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER 6165  dslenger@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kült. Doç. Dr. Hüseyin UZUNOĞLU 3241 huseyinuzunoglu@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Doç. Dr. H. Hüseyin AYGÜL 4162/3296 hasanhüseyinaygul@akdeniz.edu.tr
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Ekin KAYNAK ILTAR 3252 ekinkaynak@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Fatih ERBAY 3361 fatiherbay@akdeniz.edu.tr
Rus Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Fatih DÜZGÜN 3354 fatihduzgun@akdeniz.edu.tr
Sanat Tarihi Öğr. Gör. Dr. Şamil YİRŞEN 3263 samilyirsen@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Hatice  Sezgi SARAÇ 3259 sezgisarac@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay PINAR 3230 nkpinar@hotmail.com
Psikoloji Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR 3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi  M. Tahsin ŞAHİN 3317 tahsinsahin@akdeniz.edu.tr

BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Prof. Dr. İsa KIZGUT 6159 ikizgut@akdeniz.edu.tr
Tarih Dr. Öğrt. Üyesi Nimet Ayşe Bakırcılar 4162-2281 nbakircilar@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN 6135 nıhaltuner@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK 6152 gonuldemez@akdeniz.edu.tr
Felsefe Öğr. Gör. Serpil SATI 2258 serpilsati@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU 3269 bkocakoglu@akdeniz.edu.tr
       
Sanat Tarihi Prof. Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. Burak YİĞİT 3299 burakyiğit@akdeniz.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğrt. Üyesi Safiye GENÇ 3276 safiyegenc@akdeniz.edu.tr
Psikoloji Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR 3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Prof. Dr. Cemali SARI 3312 csari@akdeniz.edu.tr
 
 
FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

 

Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Öğrt. Gör. Süleyman BULUT 3285 sbulut@akdeniz.edu.tr
Tarih Doç. Dr. Şahin DOĞAN 3234 sahindogan@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Prof. Dr. Fatih ONUR 6197 fatihonur@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Dr. Öğrt. Üyesi Özge ZEYBEKOĞLU 6156 ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr
Felsefe Doç. Dr. Önder BİLGİN 6137 obilgin@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi  M. Emir İLHAN 3282 emirilhan@akdeniz.edu.tr
       
Sanat Tarihi Prof. Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Prof. Dr. Arda ARIKAN 3298 ardaari@gmail.com
Alman Dilive Edebiyatı      
Psikoloji Doç. Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ 3257 aydinc@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Prof. Dr. Cemali SARI 3312 csari@akdeniz.edu.tr

FREE MOVER SORUMLUSU

Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Prof. Dr. Mustafa BULBA 6170 mbulba@akdeniz.edu.tr
Tarih Doç. Dr. Gülay Yılmaz DİKO 3225 gulayyilmaz@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Doç. Dr. Nuray Gökalp ÖZDİL 6136 gokalp@kdeniz.edu.tr
Sosyoloji Doç. Dr. Üyesi Gökhan Veli KÖKTÜRK 6151 kgokturk@akdeniz.edu.tr
Felsefe Dr. Öğrt. Üyesi Ekin Kaynak İLTAR 3252 Ekinkaynak@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Prof. Dr. Suat ÜNLÜ 3213 suatunlu@akdeniz.edu.tr
       
Sanat Tarihi Prof. Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@hotmail.com
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. M. Galip ZORBA 3256 galipzorba@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğrt. Üyesi Nihal Kubilay PINAR 3230 nkpinar@hotmail.com
 Psikoloji Dr. Öğrt. Üyesi Başar DEMİR 3346 basardemir@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Araş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU 3329 eberberoglu@akdeniz.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

Arkeoloji  Dr. Öğrt. Üyesi Şevket AKTAŞ  6172 saktas@akdeniz.edu.tr
Tarih  Dr. Öğrt. Üyesi Aydın YİĞİT  3279 aydinbeden@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kült.  Doç. Dr. Mehmet OKTAN  3302 mehmetoktan@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji  Doç. Dr. Elife KART  6147 elifekart@hotmail.com
Felsefe  Doç. Dr. Önder BİLGİN  6137 obilgin@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatları  Dr. Öğrt. Üyesi Tarana OKTAN  6158 tabdulla@akdeniz.edu.tr
       
Sanat Tarihi Prof. Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Hatice Sezgi SARAÇ 3259 sezgisarac@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğrt. Üyesi Safiye GENÇ  3276 safiyegenc@hotmail.com
Psikoloji Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR  3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Prof. Dr. İhsan BULUT  3308 ihsanbuluty@akdeniz.edu.tr
Eklenme tarihi :31.08.2022 04:06:54
Son güncelleme : 21.12.2022 15:05:08