Kalite Yönetimi

edebiyatcephe.jpg

 

MİSYONUMUZ

  • Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.
  •  

VİZYONUMUZ

  • Fakültemizin amacı, öğrencilerimizi bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek,
  •  
  • Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmaktır.
  •  
  • Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli değerlerine sahip çıkabilen, ilkeli, özgüveni olan ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmaktır.
  •  

 

Kalite Politikamız


Akdeniz Üniversitesi’nin “Evrensel nitelikte araştırmalar ile geleceğe şekil veren, bilim ve teknolojide öncü, araştırma odaklı, yaratıcı, etik ilkelere duyarlı ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirme” vizyonunu paylaşan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yüksek Öğretim ile ilgili evrensel değerlere, akademik özerkliğe, akademik, idari personel ve öğrenci haklarına saygılı olmayı kalite politikasının esası olarak alır.

Fakültemiz, iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim ve öğretimde kaliteyi artırmayı, sürekli iyileştirmeyi, personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmayı, hizmetten yararlananların memnuniyetlerini artırmayı, Toplumsal Katkı alanında sürdürülebilir projeler ile insanlığa hizmet etmeyi ilke olarak benimsemiş, ‘Kalite Yönetim Sistemi’nin gereklerini yerine getirerek ulusal ve uluslararası tanınırlık ve saygınlık kazanmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

 

                                                                                                                                                                   Prof. Dr. Nurşen ADAK

                                                                                                                                                                               Dekan V.

DOKÜMAN ODASI

  


EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KALİTE KOMİSYONLARI

Danışma Kurulu

Doç. Dr. Eray YAĞANAK - Başkan
Doç. Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ - Üye
İlhami KAPLAN (KONSİYAD) - Üye
Psikolog Nurcan AVCI - (Türk Psikologlar Derneği Antalya Şube Başkanı) Üye
Süleyman ATALAY - (Antalya Müze Müdürlüğü) Üye
 

Eğitim-Öğretim Komisyonu 

Doç. Dr. Eray YAĞANAK - Başkan - Dekan Yard.
Doç. Dr. Evrim GÜLBETEKİN - Psikoloji Bölümü
Doç. Dr. Leyla DERVİŞ - Tarih Bölümü
Öğr. Gör. Dr. M. Galip ZORBA - İngiliz Dili ve Edb. Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Aylin ÇİÇEKLİ - Sosyoloji Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Özlem TOPÇAN - Felsefe Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Çağlar ÇAKIR- Coğrafya Bölümü
Dr. Öğr.Üyesi Fatih DÜZGÜN - Rus Dili ve Edb. Bölümü
Doç. Dr. Ebru AKKÖPRÜ - Coğrafya Bölümü
Doç. Dr. Savaş ŞAHİN - Türk Dili ve Edb. Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ARKILIÇ SONGÖREN - Alman Dili ve Edb. Bölümü
Araş. Gör. Dr. Yaşar ARLI  - Arkeoloji Bölümü
Doç. Dr. Nuray GÖKALP ÖZDİL - Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü
Cenk BALABAN - Fakülte Öğrenci Temsilcisi
 
 

Yönetim ve Stratejik Plan Komisyonu

Prof. Dr. Nurşen ADAK - Dekan V. - Başkan 
Prof. Dr. Arda ARIKAN - İngiliz Dili ve Edb. Bölümü
Doç. Dr. Kemal DEMİR - Alman Dili ve Edb. Bölümü
Prof. Dr. Reyhan ÇELİK - Rus Dili ve Edb. Bölümü
Prof. Dr. Abdulah KARAÇAĞ - Sanat Tarihi Bölümü
Prof. Dr. İsa KIZGUT - Arkeoloji Bölümü
Prof. Dr. Gönül DEMEZ - Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Çetin BALANUYE - Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Güven DİNÇ - Tarih Bölümü
Prof. Dr. Ali CİN - Türk Dili ve Edb. Bölümü
Doç. Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ - Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Cemali SARI - Coğrafya Bölümü
Prof. Dr. Fatih ONUR - Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü
 

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Doç. Dr. Eray YAĞANAK - Dekan Yrd - Başkan
Araş.Gör. S. Sinem ÇOBAN - İngiliz Dili ve Edb. Bölümü
Araş.Gör. Özge BOZKURTOĞLU - İngiliz Dili ve Edb. Bölümü
Araş. Gör. Reyhan YİRŞEN - Alman Dili ve Edb. Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Eda H. TAN METREŞ - Rus Dili ve Edb. Bölümü
Araş.Gör. Soner DEMİR - Sanat Tarihi Bölümü
Araş.Gör. Uygar USANMAZ - Arkeoloji Bölümü
Araş.Gör. Merve Suzan ILIK BİLDEN - Sosyoloji Bölümü
Araş.Gör. Ece UZCAN - Felsefe Bölümü
Araş.Gör. Dr. Diren ÇAKILCI - Tarih Bölümü
Araş.Gör. Demet SUSTAM - Türk Dili ve Edb. Bölümü
Araş. Gör. Dr. Ayşe Büşra İPLİKÇİ - Psikoloji Bölümü
Araş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU - Coğrafya Bölümü
Araş.Gör. Fatih YILMAZ - Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü
 

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Doç. Dr. Ebru AKDOĞU ARCA - Dekan Yrd. - Komisyon Başk. Yrd
Prof. Dr. Tuncer DEMİR - Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Arda ARIKAN
Prof. Dr. Burçin ERDOĞU
Prof. Dr. Mustafa ADAK
Prof. Dr. Güven DİNÇ
Doç. Dr. Evrim GÜLBETEKİN
Öğr. Gör. Süleyman BULUT
Prof. Dr. İsa KIZGUT (Yedek)
Doç. Dr. Dinçer SAVAŞ LENGER (Yedek)
Doç. Dr. Hatice SEZGİ SARAÇ (Yedek)
 
 

Engelli Öğrenci Danışmanı: Öğr. Gör. Enes YALÇIN

 

2023 Yılı Kalite Hedefleri


hedef.jpg Fakültemiz akademisyenlerinin toplam yayın sayısının bir önceki yıla göre %15 artırılması

hedef.jpg Çiftanadal ve yandal programlarında eğitim gören öğrenci sayısının arttırılması

hedef.jpg Öğrenci Memnuniyet Anketlerindeki memnuniyet oranının arttırılması

hedef.jpg Akademik Personel Memnuniyet Anketlerindeki memnuniyet oranının arttırılması

hedef.jpg Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin mekanının belirlenerek faaliyete geçirilmesi

hedef.jpg Bölüm öğrenci temsilcileriyle her dönem en az bir kez olmak üzere toplantılar yapılması

hedef.jpg Bölüm sekreterliklerinde ecza dolaplarının temin edilmesi

hedef.jpg Yurt dışı öğrenci değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısının arttırılması

hedef.jpg Fakülte kapalı otoparkının çatısı izolasyonun gözden geçirilmesi

hedef.jpg Fakülte Öğretim elemanlarının proje sayısının arttırılması (Başvuru)

hedef.jpg Fakültede gerçekleştirilecek toplumsal katkı projelerinin arttırılması

hedef.jpg Fakültemiz Coğrafya ve Sosyoloji Bölümlerini YÖKAK 2023 Yılı Kalite Güvencesi Sistemine dahil etmek  


 

kaliteedebiyat3.jpg

 

 

Eklenme tarihi :7.09.2022 22:45:43
Son güncelleme : 20.02.2024 14:34:44