Kalite Yönetimi Anket ve Formlar

edebiyatcephe.jpg

kaliteedebiyat3.jpg

Kalite Politikamız


“Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışıyla motivasyonu arttırma,  performansı yükseltmek, iletişim teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, hizmetten yararlananların memnuniyetlerini arttırmak ve paydaşlara verilen hizmetlerde sıfır hata hedeflenmektedir.
Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, eğitim ve öğretim hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek,  Fakültemizin eğitim kalitesini sürdürmek ve sürekli gelişmeyi asıl hedef olarak belirlemektir.  Bütün hizmet birimlerimizde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak,  Toplam Kalite Yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek, bunun gereklerini yerine getirerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, saygınlığı yüksek bir fakülte haline gelmektir.”

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK
Dekan

DOKÜMAN ODASI

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KALİTE KOMİSYONLARI

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

Prof.Dr. Güven DİNÇ - Başkan - Dekan Yard.
Doç.Dr. Evrim GÜLBETEKİN - Psikoloji Bölümü
Doç.Dr. Leyla DERVİŞ - Tarih Bölümü
Doç.Dr. Mustafa ŞAHİNER - İngiliz Dili ve Edb. Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Aylin ÇİÇEKLİ - Sosyoloji Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Özlem TOPÇAN - Felsefe Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Çağlar ÇAKIR- Coğrafya Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Fatih DÜZGÜN - Rus Dili ve Edeb. Bölümü

Yönetim ve Stratejik Plan Komisyonu

Prof.Dr. Mustafa ERTÜRK - Dekan
Prof. Dr. Arda ARIKAN - İngiliz Dili ve Edb. Bölümü
Doç. Dr. Kemal DEMİR - Alman Dili ve Edb. Bölümü
Doç. Dr. Reyhan ÇELİK - Rus Dili ve Edb. Bölümü
Prof. Dr. Abdulah KARAÇAĞ - Sanat Tarihi Bölümü
Prof. Dr. Gül IŞIN - Arkeoloji Bölümü
Doç. Dr. Elife KART - Sosyoloji Bölümü
Prof. Dr. Çetin BALANUYE - Felsefe Bölümü
Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK - Tarih Bölümü
Prof. Dr. Ali CİN - Türk Dili ve Edb. Bölümü
Doç. Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ - Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Cemali SARI - Coğrafya Bölümü
Prof. Dr. Fatih ONUR - Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Prof. Dr. Güven DİNÇ - Başkan -Dekan Yrd
Araş.Gör. S. Sinem ÇOBAN
Araş.Gör. Özge BOZKURTOĞLU - İngiliz Dili ve Edb. Bölümü
Araş. Gör. Reyhan YİRŞEN - Alman Dili ve Edb. Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Eda H. TAN METREŞ - Rus Dili ve Edb. Bölümü A
Araş.Gör. Soner DEMİR - Sanat Tarihi Bölümü
Araş.Gör. Uygar USANMAZ - Arkeoloji Bölümü
Araş.Gör. Merve Suzan ILIK BİLDEN - Sosyoloji Bölümü
Araş.Gör. Orkan ERNALBANT - Felsefe Bölümü
Araş.Gör. Dr. Diren ÇAKILCI - Tarih Bölümü
Araş.Gör. Demet SUSTAM - Türk Dili ve Edb. Bölümü
Araş. Gör. Ayşe Büşra İPLİKÇİ - Psikoloji Bölümü
Araş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU - Coğrafya Bölümü
Araş.Gör. Fatih YILMAZ - Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ÇİÇEKLİ - Dekan Yrd.
Prof. Dr. Tuncer DEMİR - Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Arda ARIKAN
Prof. Dr. Burçin ERDOĞU
Prof. Dr. Mustafa ADAK
Prof. Dr. Güven DİNÇ
Doç. Dr. Evrim GÜLBETEKİN - Komisyon Başk. Yrd
Öğr. Gör. Süleyman BULUT
Prof. Dr. İsa KIZGUT (Yedek)
Doç. Dr. Dinçer SAVAŞ LENGER (Yedek)
Doç. Dr. Hatice SEZGİ SARAÇ (Yedek)

2022 Yılı Kalite Hedefleri


hedef.jpg Fakültemiz akademisyenlerinin toplam yayın sayısının bir önceki yıla göre %15 artırılması

hedef.jpg Çiftanadal ve yandal programlarında eğitim gören öğrenci sayısının arttırılması

hedef.jpg Öğrenci Memnuniyet Anketlerindeki memnuniyet oranının arttırılması

hedef.jpg Akademik Personel Memnuniyet Anketlerindeki memnuniyet oranının arttırılması

hedef.jpg Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin mekanının belirlenerek faaliyete geçirilmesi

hedef.jpg Bölüm öğrenci temsilcileriyle her dönem en az bir kez olmak üzere toplantılar yapılması

hedef.jpg Bölüm sekreterliklerinde ecza dolaplarının temin edilmesi

hedef.jpg Yurt dışı öğrenci değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısının arttırılması

hedef.jpg Fakülte kapalı otoparkının çatısı izolasyonun gözden geçirilmesi

hedef.jpg Fakülte Öğretim elemanlarının proje sayısının arttırılması (Başvuru)

hedef.jpg Fakültede gerçekleştirilecek toplumsal katkı projelerinin arttırılması

hedef.jpg Fakültede gerçekleştirilecek etkinliklerin sayısının arttırılması


Anket & Formlar


Eklenme tarihi :7.09.2022 22:45:43
Son güncelleme : 26.12.2022 12:28:42