Görme Engelliler İçin Fakülte Tanıtımı

Fakültemizde öğrenim gören ve/veya fakültemizi ziyaret edecek görme engelli bireyler, mobil cihazları veya bilgisayarları yardımıyla bu bölümdeki tanıtımları sesli olarak okutarak bina içinde ve dışında kolayca hareket edebilirler.

Fakültemiz engelli öğrenci asansöründe kat tuşlarının üzerinde bulunan QR KOD okutularak Görme Engelliler İçin Fakülte Tanıtımı web sayfasına ulaşılabilmektedir.

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü ve alt sekmelerini açarak, görme engelli kimseler için hazırlanmış detaylı yönlendirme metinlerini sesli olarak okutunuz.

FAKÜLTE İÇİ

ZEMİN KAT

BİRİNCİ KAT

Birinci katta asansörden çıktıktan sonra sola doğru dönüldüğünde yaklaşık 30-35 adım ilerlendiğinde Prof. Dr. Halil İnalcık Amfisi bulunmaktadır. Aynı şekilde asansörden çıkıp sağa dönüldüğünde 30-35 adım ilerledikten sonra Prof. Dr. Erol Güngör Amfisi bulunmaktadır. Yine asansörden çıkıldığında tam karşıda sağda kadınlar tuvaleti, solda ise erkekler tuvaleti yer almaktadır.

Birinci katta asansörden çıkıldığında sağ tarafta Coğrafya bölümü beraber bulunmakta, sol tarafta ise Eskiçağ dilleri bölümü bulunmaktadır.

 Coğrafya Bölümü

Sağ tarafa doğru koridor boyunca ilerlendiğinde sola dönüldüğünde Coğrafya Bölümü bulunmaktadır. Sol tarafta “112 kodlu” sınıf, sağ tarafta ise “107 kodlu Prof. Dr. Sırrı Erinç Dersliği”, “108 kodlu Piri Reis Dersliği”, “109 kodlu Katip Çelebi Dersliği”, “110 kodlu Prof. Dr. Cemal Arif Alagöz Dersliği” bulunmaktadır. 110 kodlu dersliğin sol tarafında “111 kodlu Coğrafya Bölümleri Bilgi Sistemleri Laboratuvarı” bulunmaktadır. Koridorun sonunda “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Coğrafya Bölümü Öğretim Üyeleri Ofisi” bulunmaktadır.

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Sol tarafa doğru koridor boyunca ilerlendiğinde sağ tarafa dönüldüğünde Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümü bulunmaktadır. Sağ Tarafta 106 Kodlu derslik bulunmaktadır. Sol Tarafta ise sırasıyla “101 kodlu Herodotos Dersliği”, ”102 kodlu Homeros Dersliği”, “103 kodlu Azra Erhat Dersliği”, “104 kodlu Prof. Dr. Sencer Şahin Dersliği” ,105 kodlu derslikler bulunmaktadır. Koridorun sonunda “Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyeleri Ofisi” bulunur.

İKİNCİ KAT

ÜÇÜNCÜ KAT

Üçüncü katta asansörden çıkıldığında sağ tarafta Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, sol tarafta ise Sanat Tarihi bölümü bulunmaktadır. Asansörden çıkınca tam karşıda sağda Kadınlar Tuvaleti, solda Erkekler Tuvaleti yer almaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Sağ tarafa doğru koridor boyunca ilerlendiğinde Türk Dili ve Edebiyatı derslik koridoruna girildiğinde, sol tarafta “312 kodlu” sınıf ve sağ tarafta sırasıyla “307 kodlu Dede Korkut Dersliği”, “308 kodlu Ahmet Hamdi Tanpınar Dersliği”, “309 kodlu Yunus Emre Dersliği”, “310 kodlu Ali Şir Nevai Dersliği” ve koridorun sol tarafında sonunda ise “311 kodlu” sınıf bulunmaktadır. Koridorun sonunda “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Ofisi” bulunur.

Sanat Tarihi Bölümü

Sol tarafa doğru koridor boyunca ilerlendiğinde Sanat Tarihi derslik koridoruna girildiğinde, sağ tarafta “306 kodlu” sınıf ve sol tarafta sırasıyla “301 kodlu Prof. Dr. Beyhan Haluk Karamağaralı Dersliği”, “302 kodlu Prof. Dr. Gülru Necipoğlu Dersliği”, “303 kodlu Prof. Dr. Selçuk Mülayim Dersliği”, “304 kodlu Prof. Dr. Oktay Aslanapa Dersliği” ve koridorun sağ tarafında sonunda ise “305 kodlu” derslik bulunmaktadır. Koridorun sonunda “Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyeleri Ofisi” bulunur.

DÖRDÜNCÜ KAT

Asansörden çıktıktan sonra sağ tarafta Arkeoloji, sol tarafta Sosyoloji bölümü yer almaktadır. Asansörden çıktıktan ortalama 45 adım sonra bölüm dersliklerine ulaşılmaktadır. Asansörden çıkınca karşıda sağ tarafta kadınlar tuvaleti, sol tarafta erkekler tuvaleti bulunmaktadır.

Sosyoloji Bölümü    

Sol tarafta Sosyoloji Bölümü yer almaktadır. Asansörden çıkıldığında sol tarafa koridor boyunca ilerlendiğinde sağ tarafta “406 kodlu Lisansüstü Öğrenci Sınıfı”, sol tarafta “401 kodlu Ziya Gökalp Dersliği”, düz ilerlendiğinde sol tarafta sırasıyla “402 kodlu Nurettin Topçu Dersliği”, “403 kodlu Prof. Dr. Mübeccel Kıray Dersliği” koridorun sonunda “404 kodlu Prof. Dr. İbrahim Yasa Dersliği” sağ tarafında “405 kodlu Sosyoloji Bölümü Seminer Salonu” yer almaktadır. Koridorun sonunda “Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Ofisi” bulunur.

Arkeoloji Bölümü  

Sağ tarafta Arkeoloji Bölümü yer almaktadır.  Asansörden sağ tarafa doğru koridor boyunca ilerlendiğinde sol tarafta “412 kodlu Derslik”, sağ tarafta “407 kodlu Osman Hamdi Bey Dersliği”, “408 kodlu Ord. Prof. Dr. Ekrem Akungal Dersliği” yan tarafında “409 kodlu Prof. Dr. Fahri Işık Dersliği”, sol tarafta “411 kodlu Derslik”, sağında “410 kodlu Ord. Prof. Dr.  Arif Müfit Mansel Dersliği” yer almaktadır. Koridorun sonunda “Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Ofisi” bulunmaktadır.

BEŞİNCİ KAT

FAKÜLTE DIŞI

KANTİN

Edebiyat fakültesinin kapısının çıkışından merdivenlerden inerek dümdüz bir şekilde ortalama 17 metre ilerlenip, sola dönülüp 3 metre ilerlendiğinde kantine varılacaktır.

AKDENİZ UYGARLIKLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Giriş katında bulunan asansörün sol tarafında merdivenler bulunmakta aşağıya doğru 20 basamak indiğiniz zaman Enstitünün bulunduğu bodrum kata varılacaktır. Merdivenlerden indiğiniz anda sol tarafınızda sırayla B kapısı ve A kapısı vardır. A kapısının tam karşısında C kapısı bulunmaktadır. C kapısı Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsünün Arşiv odasıdır.

OTOBÜS DURAKLARI

Fakülte binasından çıktıktan sonra merdivenlerden inip sağa dönüp yaklaşık 5-10 adım atılınca kabartmalı şeritlere ulaşılır. Bu şeritleri takip edip 260-270 adım (ortalama130 metre) atınca durağa ulaşılır.

ATM – BANKAMATİKLER

Edebiyat fakültesinden çıkıp 3 basamaklı merdivenden inince sağ tarafa dönüp yaklaşık 35 metre (ortalama 70 adım) ilerleyin. Sonrasında sol tarafa dönüp yol boyunca 50 metre
(ortalama 100 adım) ilerleyip sola dönülünce 20-25 metre (ortalama 50 adım) sonra bankamatiklere ulaşılır.

CEYPARK

Fakülteden çıktıktan 8 adım sonra 3 basamaklı bir merdiven inildikten sonra sağa dönülerek yaklaşık 30 metre ilerlenerek sonra tekrar sağa dönülecektir. 120 metre bu istikamette ilerlendikten sonra sağa dönülerek 40 metre daha ilerlenecektir. Sonra sola dönülerek karşıdan karşıya geçilerek, CeyPark’a ulaşılacaktır.

OLBIA

Fakülteden çıktıktan 8 adım sonra 3 basamaklı bir merdiven inilmektedir. Öğrenci kapısından sola dönülür, yaklaşık 30-35 metre (ortalama 60 adım) sonra anayol kaldırımına gelinir. Tekrar sola dönülür, kaldırım aynı istikamette takip edilir. Ortalama 1,5 km uzunluğundaki yol yaklaşık 17 dakika yüründüğünde Olbia Çarşısına varılır.

Kampüs Kapıları

 

 

Bu proje 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Toplumsal Destek Projeleri kapsamında Tarih Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.

Eklenme tarihi :7.09.2022 19:29:53
Son güncelleme : 29.02.2024 13:04:31