Kadınların Çalışma Hayatında Yeri: Türkiye'de Kadın İstihdamı

Etkinlik Tarihi : 13 Mart 2024 - 13 Mart 2024
Etkinlik Yeri : Edebiyat Fakültesi

Değerli Akdeniz Üniversitesi Mensupları,

 

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Ana Bilim Dalı tarafından Edebiyat Fakültesi ile birlikte aşağıda bilgileri yer alan Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı "Kadınların Çalışma Hayatında Yeri: Türkiye'de Kadın İstihdamı" başlıklı bir Konferans, microsoft teams üzerinden gerçekleştirilecektir.  

 

İlgi duyan tüm personelimiz davetlidir.

 

Prof. Dr. Nurşen ADAK

Anabilim Dalı Başkanı

 

Microsoft Teams toplantısı:

Bilgisayarınızda, mobil uygulamanızda veya oda cihazınızda katılın https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBjOTQyNzYtYjViMS00YTYwLTkzNTItYTg3ZjdlYjk2ZmRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4%22%2c%22Oid%22%3a%221cc2eb4e-6731-462d-a756-5987f783ca2c%22%7d

 

 

Toplantı kimliği: 377 450 615 707

 

Geçiş kodu: YBZ6eE

Eklenme tarihi :12.03.2024 13:13:16
Son güncelleme : 12.03.2024 13:13:16
Kadınların Çalışma Hayatında Yeri: Türkiye'de Kadın İstihdamı