2547 SAYILI KANUNUN 44/C MADDESİNE GÖRE EK SINAVLAR HK.

Değerli Öğrencilerimiz,
 
2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Bendine göre belirlenen Eğitim Öğretim döneminde eğitimini tamamlayamayan ve azami süresini dolduran öğrencilerimizin ek sınavlardan faydalanabilmesi için, Ek Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur. 
 
Başvuru ve Sınav Takvimi
1. Ek Sınav Başvuru tarihleri:  06 - 09 Şubat 2023
1. Ek Sınav Tarihleri:  13-17 Şubat 2023
1. Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü:  20 Şubat 2023
 
2. Ek Sınav Başvuru tarihleri:  21-23 Şubat 2023
2. Ek Sınav Tarihleri: 27 Şubat-03 Mart 2023
2. Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü:  06 Mart 2023
Ders Kayıt Takvimi
Ek Sınavlar Sonrası Ders Kayıtlarının Yapılması:  * 07 - 10 Mart 2023
 * (Ek sınava giren öğrencilerden iki ek sınav sonunda müfredatında bulunan ve öğrencinin alması gereken “iş yeri uygulaması dersi, tasarım dersi, proje dersi, staj, birim dışı uygulama, bitirme çalışması vb.” dersler dahil ders sayısını 5 ve altına indiren öğrenciler için ders kayıtları)
 
Eklenme tarihi :2.01.2023 13:15:28
Son güncelleme : 2.01.2023 13:15:28