Kadro
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Fatih ONUR
(0242) 310 61 97
fatihonur@akdeniz.edu.tr


Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ADAK
(0242) 310 61 83
madak@akdeniz.edu.tr


Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ebru N. AKDOĞU ARCA

(0242) 310 61 96
ebruakdogu@akdeniz.edu.tr


DİĞER ÖĞRETİM ÜYELERİ
Unvan Adı Soyadı ABD
Tel. (0242)
E-Posta
Prof. Dr. Mustafa ADAK YDE 310 61 83 madak@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. N. Eda AKYÜREK ŞAHİN YDE 310 61 84 edasahin@akdeniz.edu.tr
Prof. Dr. Fatih ONUR YDE 310 61 97 fatihonur@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Ebru N. AKDOĞU ARCA LDE 310 61 96 ebruakdoguakdeniz.edu.tr 
Doç. Dr. Asuman Coşkun ABUAGLA LDE 310 3248 asumancoskunakdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Burak TAKMER YDE 310 61 87 buraktakmer@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet OKTAN LDE 310 33 02 mehmetoktan@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Nuray GÖKALP YDE 310 61 36 gokalp@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN YDE 310 61 35 nihaltuner@akdeniz.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ertan YILDIZ YDE 310 33 22 ertanyildiz@akdeniz.edu.tr
 

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

Program
Adı Soyadı
  Tel. (0242) E-Posta
Dr. Fatma AVCU ÖYP 310 3247 fatmaavcu@akdeniz.edu.tr
Doktora Erkan KURUL AKU 310 4119 erkankurul@akdeniz.edu.tr
Doktora Fatih YILMAZ AKU 310 3362 fatihyilmaz@akdeniz.edu.tr

YDE: Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
LDE: Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
AKU: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü
ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)