YATAY GEÇİŞ HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT DUYURUSU

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) ile merkezi
yerleştirme (Ek Madde 1) puanı ile yatay geçiş başvurusu yaparak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında, yedek adayların kesin kayıtları 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt esnasında belgelerin (yatay geçişinde engel bulunmadığını gösteren belge ile başvuruda yüklenmiş olan belgeler) şahsen başvuru yapılan Birime teslim edilmesi zorunludur (Online başvuru esnasında sisteme yüklenen belgelerin asılları e-devletten alınan veya e-imzalı/ıslak imzalı olmalıdır).

Genel Akademik Not Ortalaması ile kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt esnasında getirmesi gereken belgeler:
1) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) 2) Lise Diploması aslı ve fotokopisi 3) Disiplin durum belgesi4) ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi5) İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,6) 2 Adet Fotoğraf (Vesikalık yada biometrik)7) Öğrenci Belgesi,

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt esnasında getirmesi gereken belgeler:1) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) 2) ÖSYM Sonuç belgesi3) ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Yükseköğretime yerleştiğine dair ÖSYM sınav sonuç belgesi)4) Öğrenci Belgesi

Kaydını şahsen yapamayacak olanların noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekilleri
tarafından kayıtları yapılabilecektir. Posta, kargo ve e-mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr