Ücretsiz Yemek ve Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu Başvuruları

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz öğrencilerine maddi destek sağlayabilmek ve serbest zamanlarında çalışarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına imkan sağlamak amaçlarıyla yürütülen kısmi zamanlı çalışma ve ücretsiz öğle yemeği uygulamaları bu akademik yılda da sürdürülecektir.
Gerek erişim kolaylığı sağlayacağı gerek de öğrencileri yakından gözlemleme ve değerlendirme imkanı sunacağı göz önünde bulundurularak, anılan uygulamalardan yararlanabilecek öğrencilerin belirlenmesi işlemleri öğrencilerimizin kendi bölümlerince yapılacaktır.
Kısmi zamanlı çalışacak öğrenciler Dekanlığımız da ya da Üniversitemiz diğer birimlerinde görevlendirilebilecektir.
Başvuru formlarını öğrencilerimiz bilgisayar ortamında doldurarak çıktısını alabilir veya dekanlığımız öğrenci işleri biriminden matbu başvuru formlarını alarak elle doldurduktan sonra imzalayarak öğrenci işleri birimine 5 Ekim Çarşamba günü saat 21.30’a kadar teslim edilecektir. Bu tarihten sonra kesinlikle hiç bir BAŞVURU FORMU işleme alınmayacaktır.
Toplanan başvuru formları 14 Ekim 2016 Tarihinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilecektir

edebiyat-kismi-zamanli-ücretsiz yemek basvuru-formu için tıklayınız

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)