Bölüm Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2003 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve yüksek lisans programları yürütülmektedir.

Bölümde Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalları mevcuttur.

Bölüm programında tarihi dönem Türk Dillerine, Osmanlı Türkçesine, Türkçenin Dilbilgisine, Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatına, Tanzimat’tan günümüze Yeni Türk Edebiyatına, Halk Edebiyatına yer verilmektedir.

Bölümün amacı, Türkoloji sahasında bilim insanı ve uzman yetiştirmektir.

Misyon

Türk dili ve edebiyatı alanında sosyal ve estetik değerlere sahip çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak; mesleki açıdan yetkin, nitelikli araştırmacı yetiştirmektir.

Mission

Mission of the Department of Turkish Language and Literature is to create the modern education culture based on social and aesthetic values and bring up scientifically competent professional researchers.

Vizyon

Uzmanlık alanlarımız başta olmak üzere Türk Dilinin ve Edebiyatının temel sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan,  üniversite-toplum işbirliğini sağlamada öncü; evrensel değerlere saygılı, bilimsel ilkelere bağlı, kendini geliştiren bir bölüm olmaktır.

Vision

Vision of the Department of Turkish Language and Literature is mainly engaged in dealing with the basic problems of language and literature; be leader in providing university-community collaboration and constantly improve itself respecting universal values and depending on scientific principles.

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)