TEK DERS SINAVI

Mezun olmak için Güz veya Bahar yarıyılından tek dersi kalan öğrenciler için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içinde yapılacak olan Tek Ders Sınavı  12 Şubat 2020  Çarşamba günü saat 10:00’da Bölümlerde yapılacaktır.

Tek ders sınavına katılacak olan öğrencilerin 10 Şubat 2020 tarihine kadar Dekanlığımız Evrak Kayıt birimine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

(Not:Tek Ders Sınavına, müfredatındaki tüm derslerin devam zorunluluğunu yerine getirmiş 4. Sınıf öğrencileri katılabilir. FF, FD, DC veya DD notu olan dersten tek ders sınavına girilebilir. 1’den fazla FF veya FD notu olan öğrenci tek ders sınavına katılamaz)

İlgili Öğrencilerimize önemle duyurulur.

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)