Üniversite Kütüphaneleri
Uluslararası
California Institute of Technology University of British Columbia
Columbia University  University of California at Berkeley
Cornell University  University of California at Los Angeles
Duke University University of California at San Diego
Harvard University University of California at San Francisco
Imperial College London University of Cambridge
Johns Hopkins University University of Chicago
Kyoto University University of Michigan at Ann Arbor
Massachusetts Institute Technology University of Minnesota Twin Cities
Oxford University  University of Pennsylvania
Princeton University University of Toronto
Stanford University University of Washington at Seattle
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich University of Wisconsin at Madison
Tokyo University University Texas at Austin
University College London Yale University

 

Türkiye
Abant Izzet Baysal University Istanbul Technical University (ITU)
Adıyaman University Istanbul Commerce University (ITICU)
Adnan Menderes University Istanbul University
Afyon Kocatepe University Izmir University of Economics
Akdeniz University İzmir Institute of Technology
Aksaray University Kadir Has University
Anadolu University Kafkas University
Ankara Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu Kahramanmaraş Sütçü İmam University
Ankara University Karadeniz Technical University
Atatürk University Kırıkkale University
Atılım University Kocaeli University
Bahçeşehir University Koç University
Balıkesir University Maltepe University
Başkent University Marmara University
Beykent University Mehmet Akif Ersoy University
Bilkent University Mersin University
Boğaziçi University Middle East Technical University
Celal Bayar University Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Cumhuriyet University Muğla Üniversitesi
Çağ University Mustafa Kemal University
Çanakkale Onsekiz Mart University Namık Kemal University
Çankaya University National Library of Turkey
Çukurova University Niğde Ömer Halisdemir University
Dicle University Okan University
Doğuş University Ondokuz Mayıs University
Dokuz Eylül University Osmangazi University
Dumlupınar University Pamukkale University
Ege University Sabancı University
Erciyes University Sakarya University
Erzincan Binali Yıldırım University Selçuk University
Fatih Sultan Mehmet University Süleyman Demirel University
Fırat University Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Galatasaray University TOBB University of Economics and Technology
Gazi University Trakya University
Gaziantep University TÜBİTAK Cahit Arf Bilgi Merkezi
Gaziosmanpaşa University ULAKBİM
Gebze Institute of Technology Uludağ University
Hacettepe University UNESCO Digital Library
Haliç University Uşak University
Harran University Yaşar University
Işık University Yeditepe University
İnönü University Yıldız Technical University
İstanbul Aydın University YÖK Ulusal Tez Merkezi
İstanbul Bilgi University Yüzüncı Yıl University
İstanbul Demiroğlu Bilim University Zonguldak Bülent Ecevit University
İstanbul Kültür University

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)