Yararlı Linkler

ULAKBİM


ASOS INDEX


Sosyoloji Derneği


Devlet İstatistik Enstitüsü


Türk Sosyal Bilimler Derneği


Üniversite Kütüphaneleri


Milli Kütüphane


Google Akademik


DERGİLER

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

G.U. Journal Of Science.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi DergisiAile ve Toplum
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi Ana Sayfa
Akdeniz İletişim Akademik – Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
Boğaziçi University Journal of Education
Buğday Ekolojik Yaşam Kapısı
BİLİGC.B.Ü. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi
CRISPCumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Yayınları
Cumhuriyet Üniversitesi Elektronik Dergileri
Doğuş Üniversitesi Dergisi – Dogus University Journale-sosder
Ege Akademik BakışElectronic Journal of Sociology
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ETHOSFELSEFE.COMEğitim ve Teknoloji Bülteni İndex
G.Ü. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi – Arşiv
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e dergi
Hastane Dergisi – Hospital News
http–tid.icisleri.gov.tr-
http–www.cine-tarim.com.tr-dergi-
http–www.universite-toplum.org-
ilef.net iD Ana SayfaJournal of Travel and Tourism ResearchNew Perspectives on Turkey
OGÜ Sosyal Bilimler Dergisi
Online Dergiler
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi
sex roles
THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
TOJET – THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi – Journal of Society and Social Work
TRAKYA UNIVERSITESI BILIMSEL ARASTIRMALAR DERGISI B SERISI
Uluslararasý Ekonomik Sorunlar Dergisi – T.C. Dışişleri Bakanlığı
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Veri Arşivi
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
[Yayınlanmış Ciltler] Gazi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ENSTİTÜ DERGİSİ – e-dergi ISSN 1304-8899
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
ÜNİVERSİTELERİMİZİN ONLINE DERGİLERİ
Ý. Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)