Akademik Kadro

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK

Anabilim Dalı Başkanı

suatkolukirik@akdeniz.edu.tr

+90 242 227 4400 (3337)

Doç Dr. Elife KART

elifekart@akdeniz.edu.tr

+90 242 310 6146

Dr. Öğr. Üyesi Özge ZEYBEKOĞLU AKBAŞ

ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr

+90 242 310 6156

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Veli KÖKTÜRK

gkokturk@akdeniz.edu.tr

+90 242 310 6151

Kurumlar Sosyolojisi ABD

Prof. Dr. Sevinç GÜÇLÜ

Anabilim Dalı Başkanı

sguclu@akdeniz.edu.tr

+90 242 310 6155

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin AYGÜL

hasanhuseyinaygul@akdeniz.edu.tr

+90 242 310 3296

Uygulamalı Sosyoloji ABD

Prof. Dr. Nurşen ADAK

Anabilim Dalı Başkanı

nadak@akdeniz.edu.tr

+90 242 310 6153

Prof. Dr. Gönül DEMEZ

gonuldemez@akdeniz.edu.tr

+90 242 310 6152

Toplumsal Yapı ve Değişme ABD

Prof. Dr. Esma DURUGÖNÜL

Anabilim Dalı Başkanı

durugonul@akdeniz.edu.tr

+90 242 310 6154


Araştırma Görevlileri

 

Arş. Gör. Elif GÜN

elifgun@akdeniz.edu.tr

+90 242 227 4400 (3267)

 

Arş. Gör. Birtan BOZLU

birtanbozlu@akdeniz.edu.tr

+90 242 227 4400 (3265)

Arş. Gör. Merve Suzan ILIK BİLBEN

mervesuzanilik@akdeniz.edu.tr

+90 242 227 4400 (3319)

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)