Sosyoloji

1

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

GENEL BİLGİLER


Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bolumu, 1998 yılında Yüksek Öğrenim Kurulu’nun 3 Mart 1998 tarih ve 3996 sayılı kararı ile kurulmuştur. Bölümümüze 2001-2002 eğitim öğretim yılından beri öğrenci alınmaktadır. Sosyoloji bolumu, öğrencilere, toplum ve toplumsal yapı konularında bilimsel bilgileri aktararak bu alanda bilimsel araştırma ve uygulama becerisi kazandırarak, çeşitli kurumların gereksinme duyduğu, çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Lisans düzeyinde eğitim verecek olan bolum, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar: Genel Sosyoloji ve Metodoloji , Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyometri anabilim dalıdır. Bölümden mezun olanlara sosyolog unvanı verilmektedir. Öğrenciler, pedagojik formasyon sertifikası aldıkları takdirde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki liselerde, özel okullarda ve dershanelerde öğretmen olabilmektedir. Mezunlar, sosyoloji bilgi birikimine ihtiyaç duyulan kamu kurumlarıyla özel girişim alanlarında sosyolog olarak çalışabilmektedir. (Bakanlıklar, YÖK, ÖSYM, TRT, DİE,  DPT, yerel yönetimler, çeşitli şirketler, medya kuruluşları, bankacılık vb. kuruluşlardır). Ayrıca alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yaparak, çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)