Sosyoloji

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

GENEL BİLGİLER 


Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 3 Mart 1998 tarih ve 3996 sayılı kararı ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2001-2002 eğitim öğretim yılında alan bölümümüz, toplumsal yapı ve toplumsal sorunlar konusunda ve çağdaş üniversite düzeyinde sosyolojik bilgilere sahip insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Küresel standartlarda hazırlanmış ders programlarımız ve deneyimli öğretim kadromuz ile öğrencilerimize sosyolojiyle ilgili temel bilgileri kazandırmak ve öğrencilerimizin bu bilgileri gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, analitik yeteneklerini geliştirmek ve zengin becerilerle donatılmış mezunlar olmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin yerel ve evrensel değerlere sahip, bağımsız düşünebilen, bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan, yenilikçi, uluslararası alanda söz sahibi, üretken, sorumluluk sahibi bireyler olması ve toplumsal gereksinimlerine yanıt verebilecek projeler ve araştırmalar gerçekleştirmesi beklenmektedir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetine devam eden bölümümüz mezunları, teorik ve pratik bilgiye sahip olarak çok çeşitli alanlarda, kamu ve özel sektörde çalışma ve iş bulma imkanına sahiptir.


Misyon

Evrensel ve yerel değerlerin ışığında bilimsel üretimi, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ve insani değerlerle harmanlayarak, kurumsal sorumluluk ve paydaşlarımızın gereksinimleri çerçevesinde kullanılabilir çıktılara dönüştürmektir.


Vizyon

Değer oluşturan ve toplumsal katkı sağlayan akademik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda önde gelen bölümlerden biri olmak ve uluslararası standartlarda eğitim sunmaktır.


Temel Değerlerimiz

Adalet, Hoşgörü, Birlik, Güven, Katılımcılık, Girişimcilik, Yenilikçilik, Şeffaf Yönetim, Mesleki ve Toplumsal Değerlere Bağlılık.


 

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)