Sanat Tarihi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü, Fen-Edebiyat fakültesi bünyesinde yer alan “Sanat Tarihi ve Arkeoloji” bölümünden ayrılarak 1997 yılında kurulmuştur. 2011 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora öğrencilerini almaya başlamıştır. Aynı yılda bölümümüz lisans öğrenimine geçmiş, 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde ise ikinci öğretim programımız açılmıştır. Öğrenim süresi toplam 8 yarıyıldır. Sanat Tarihi bölümü Türk-İslam Sanatı ABD, Bizans Sanatı ABD ve Ortaçağ ABD olmak üzere toplam üç anabilim dalından oluşmaktadır.

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)