Akademik Kadro

Psikoloji Bölüm Başkanı

Deneysel Psikoloji ABD

Yrd.Doç.Dr. Evrim GÜLBETEKİN

Mail: evrimg@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 242 227 44 00 (3278)

İlgi Alanları: İnsanlarda ve Hayvanlarda Hemisferik Asimetri, Yüz algısı ve Duygular, Bilişsel İşlemlerde Cinsiyet Farklılıkları


               

Uygulamalı Psikoloji ABD

(Adli Psikoloji)

Doç.Dr. Seda BAYRAKTAR

Mail: sedabayraktar@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 242 227 44 00 (3258)

İlgi Alanları: Adli psikoloji, Psikolojik Travma, Suçlu Profillemesi, Siber Zorbalık,  Psikoonkoloji

 

 


 

Uygulamalı Psikoloji ABD

(Klinik Psikoloji)

Yrd.Doç.Dr.Ece VARLIK ÖZSOY

Mail: ecevarlik@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 242 227 44 00 (3227)

İlgi Alanları: Klinik Psikoloji, Bağlanma, Bilgi İşleme, Prefrontal İşlevler, Anksiyete Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Çocuklarda Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Uygulamaları

 


 

122

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ABD

Yrd.Doç.Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ

Mail: aydinc@akdeniz.edu.tr
Tel: 0 242 227 44 00 (3257)

İlgi Alanları: Endüstri Psikolojisi, Örgüt Psikolojisi, İletişim Psikolojisi, İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İş Doyumu, İş Motivasyonu ve Ergen Psikolojisi.


118

Öğr.Gör. Lejla HASANDEDIC

Mail: lejla@akdeniz.edu.tr

Tel: 0 242 227 44 00 (3303)

İlgi Alanları:  Nöropsikoloji, Politik Psikoloji,   Sosyal Psikoloji

 

 

 

 


ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ


Uygulamalı Psikoloji

Araş.Gör.: Fatma Mahperi Uluyol (ÖYP)


Gelişim Psikolojisi

Araş.Gör.: Didem Türe (ÖYP)
Araş.Gör.: Büşra Karagöbek (ÖYP)


Sosyal Psikoloji

Araş.Gör.: Turan Gündüz (ÖYP)

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)