(ÖNEMLİ) YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVLARI DUYURUSU

Alman Dili ve Edebiyatı ile  İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü hazırlık muafiyet sınavı, 18.09.2018 tarihinde Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yapılacaktır. Başvurular  Yabancı Diller Yüksek Okulu internet sayfası üzerinden 14.09.2018  Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacak olup, başvuru yapmayan öğrenciler yabancı dil hazırlık muafiyet sınavına giremeyeceklerdir.

BAŞVURU LİNK ADRESİ

http://ydy.akdeniz.edu.tr/2018-2019-hazirlik-programi-yabanci-dil-duzey-belirleme-ve-yeterlik-sinavi-duyurusu/

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)