ÖNEMLİ – UZAKTAN EĞİTİM BİLGİLENDİRME

Değerli Öğrencilerimiz,
COVİD nedeniyle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde YÖK’ün almış olduğu karara bağlı olarak
geçilen uzaktan eğitim sürecini başlatmış bulunmaktayız. Üniversitemiz sahip olduğu güçlü altyapısı,
kadrosu ve çalışma enerjisiyle öğrencilerini bu süreçte etkili bir şekilde desteklemek için çaba
göstermektedir. Bu sürece üniversitemizdeki önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz dahildir. Çözüm
odaklı bir anlayışla süreci yürütmeye çalıştığımız bu dönemde öğrencilerimizin desteği bizler için çok
kıymetlidir. Aşağıda süreçle ilgili ilk akla gelebilecek sorulara yanıtlar ekledik. İlerleyen süreçlerde gerekli
bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.

Dersler Nasıl ve Nereden Yapılacak?
Dersler Öğretim Yönetim Sistemi (ALMS) üzerinden, (https://oys.akdeniz.edu.tr/Account/LoginBefore)
yürütülecektir. Öğrencilerimiz sisteme web ve mobil uygulamalar (Android, IOS) üzerinden
erişebileceklerdir.
(Mobil Uygulamalar için: http://akuzem.akdeniz.edu.tr/e-ogrenme/mobil-uygulamalar/)
Öğrencilerimiz ilk etapta, aldıkları her ders için MS Word (docx), Excel (xlsx), PowerPoint (pptx), PDF,
JPEG gibi formatlarda ders notlarını bulacaklar ve bunları indirebileceklerdir. Böylelikle bir kere
indirildikten sonra internet bağlantısı gerektirmeden içeriğe erişim sağlanması amaçlanmaktadır. Gerekli
görüldüğü durumlarda öğretim elemanı tarafından forum, ödev ve anket gibi uygulamalar da
yapılabilecektir.

ALMS Platformunu Nasıl Kullanacağız?
ALMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) kullanımına ilişkin olarak sistemi tanıtan ve nasıl kullanılacağını adım
adım gösteren video ve pdf formatında dokümanlar hazırlanmıştır. Lütfen öncelikli olarak bu rehberleri
(http://akuzem.akdeniz.edu.tr/uzaktan-egitime-gecis-icin-kullanilacak-rehberler/) inceleyiniz ve ardından
sistemi kullanınız. Yaşanabilecek teknik veya içerikle ilgili aksaklıklar için yardım masası da ayrıca
oluşturulmuştur. İletişim Bilgileri aşağıda verilmiştir. Öğrencilerimiz öncelikle rehberleri incelemeleri,
zorunlu durumlarda telefonla destek alma yoluna gitmelidirler.

Uygulamalı Dersler Ne Olacak?
Uygulamalı dersler için YÖK’ün kararında “derslerin teorik kısımlarının uzaktan öğretimle yürütülmesi,
uygulama çalışmaları için ise doğru zamanda sıkıştırılmış takvim programı uygulanması planlanmıştır”
denmektedir. Bu konuda süreç içinde bilgilendirme Rektörlük tarafından yapılacaktır.

Sınavlar Nasıl Olacak?
Bu konuda YÖK’ün öngördüğü çerçevede çalışmalar yürütülmektedir. Süreç içinde bilgilendirme
yapılacaktır. Şimdilik, önceden belirlenen ara sınav tarihleri ertelenmiş bulunmaktadır.

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax) / e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr