Nitel Araştırmacılık Alanına Davet

Sayın Meslektaşlarım!

Sosyal Bilimlerde, nitel araştırma teknik ve yöntemlerinin önemi git gide artmaktadır.
Ancak bu yöntem ve teknikler hakkında bilgi eksikliği bulunduğu dikkat
çekmektedir.

Bu noktadan hareket ederek, siz meslektaşlarım için ücretsiz ve gönüllük esasına
dayanan bir kurs açmayı düşündüm.

Akademik seviyesi en az doçent olması gereken öğretim üyelerimiz için düşündüğüm
nitel araştırmacılık yöntem ve teknikleri kurs sersi 26 Ocak 2016 tarihinde
başlayacaktır.

15 kişi ile sınırlı tuttuğum kursa katılmak isyen öğretim üyelerimizin AÜ Gerontoloji
Bölümü Başkanlığına başvurmaları saygıyla rica olunur.
Prof. Dr. İsmail Tufan

AÜ Gerontoloji Bölümü Başkanı

 

İlk dersimizin ana başlıkları

1. Neden nitel araştırma?
2. Nitel araştırmacılık perspektifleri
3. Nitel araştırmaların temel varsayımları ve özellikleri
4. Nicel-standartlaştırılmış ve nitel araştırmalar arasındaki ilişki
5. Nitel araştırmacılık tarihçesi ve bu alanda erişilen güncel durum
6. Kursumuzun hedefi ve yapısı

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)