MEZUNİYET İŞLEMLERİ DUYURU

Akdeniz Üniversitesinin Mezuniyet ve Mezuniyet Belgeleri Yönergesine göre,

Fakültemiz öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olup; aldığı bütün dersleri

başaran ve yeterli miktarda AKTS kredisi tamamlayanların  mezuniyet işlemleri

Dekanlığımızca, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyıl Sonu Sınavlarının

bitiminden itibaren bir ay içinde başlatılacaktır

İlgili yönergeye göre, genel ağırlıklı not (GANO) ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz

okulundan yararlanma isteğinde bulunacak öğrencilerin 04 Temmuz 2022 tarihine

kadar bu isteklerini içeren dilekçe ile ilgili Bölüm Başkanlığına başvurmaları

gerekmektedir.

Not: Mezuniyet aşamasında olan 4. Sınıf öğrencilerimiz, mezuniyet törenine   

katılacak olup, biniş kıyafetlerini (Kep, Cübbe) 13.06.2022 Pazartesi gününden   

itibaren Fakültemiz öğrenci girişi danışma bankosundan, görevli memurdan    

mezuniyet töreni sonrası (aynı gün), törenin yapılacağı alanda görevlendirilen

personele ya da fakülte binasında görevli memura teslim edilmek üzere imza karşılı teslim alınacaktır. .

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr