MAZERET SINAVLARI HAKKINDA

Değerli Öğrencilerimiz,

Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar döneminde çevrimiçi gerçekleştirilen eğitim ve sınav hizmetlerimizin yanı sıra öğrencilerimiz, “MAZERET SINAVI” ve “SINAV İTİRAZI” başvuru işlemlerini de çevrimiçi olarak yapabileceklerdir.

Sınav notuna itiraz başvurusu;

sinavislem.akdeniz.edu.tr/notitiraz.aspx adresindeki sayfada Öğrenci No ve OBS şifresi girilerek gerçekleştirilebilecektir.

Sınav itiraz başvuru işlemleri ilgili birim sekreterinin mail adresine gönderilecek olup sadece içerisinde bulunmuş olduğumuz olağanüstü hal durumu çerçevesinde geçerli olmak kaydıyla itiraz komisyonu olarak; dersi yürüten öğretim elemanı ve ilgili bölüm başkanı olacaktır.

Sınav itirazı ilgili bölüm başkanı ve öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra not değişikliği söz konusu olacak ise ykk ile sınav not değiştirme işlemi ilgili birim öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilecektir. Not değişikliği olsa da olmasa da öğrenciye konuyla ilgili bilgilendirme maili birimler tarafından gönderilecektir.

Mazeret sınavı başvurusu;

sinavislem.akdeniz.edu.tr/mazeretsinavi.aspx adresindeki sayfadan, Öğrenci numarası ve OBS şifresi girilerek gerçekleştirilecektir. Bu sayfada öğrencilerden mazeretini gösteren birde kanıtlayıcı evrak istenecektir.

Her iki başvuruda da kontrol amaçlı bir bilgilendirme e-postası öğrencilere gönderilecektir. Başvurular birim sekreterleri maillerine gönderilecektir. Birimlerce incelendikten sonra sonuç hakkında yine birimlerce öğrenciler bilgilendirilecektir.

Mazeret sınavı son başvuru tarihi 24 Mayıs 2020, Ara Sınav notuna itirazın son günü 08 Haziran 2020’dir.

 

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)