Koordinatörlükler
FAKÜLTE BURS KOMİSYONU

Yrd.Doç.Dr. Erdal TAŞBAŞ          3275

Yrd.Doç.Dr. M.Emir İLHAN           3282

Öğr.Gör. Hacer ŞAHAN                3262

FAKÜLTE   KOORDİNATÖRLÜKLERİ

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Yrd.Doç.Dr.Gökhan TİRYAKİ 6193 gtiryaki@akdeniz.edu.tr
Tarih Yrd. Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER 6165  dslenger@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kült. Yrd. Doç. Dr. Nuray  GÖKALP ÖZDİL 6135 gokalp@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Prof.Dr. Esma DURUGÖNÜL 6154 durugonul@akdeniz.edu.tr
Felsefe Prof.Dr. Şahin FİLİZ 6180 sfiliz@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. Furkan ÖZTÜRK 3235 furkanozturk@akdeniz.edu.tr
Gerontoloji Dr. Jason HOLDWORTH 4183  jasonholds@gmail.com
Sanat Tarihi Doç.Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
ingiliz Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr.Hatice Sezgi SARAÇ 3259 sezgisarac@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. Nihal Kubilay PINAR 3230 nkpinar@hotmail.com
Psikoloji Yrd.Doç.Dr.Seda BAYRAKTAR 3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Prof.Dr. Tuncer DEMİR  4163      6195 tuncerdemir@akdeniz.edu.tr

 

BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Korrdinatörü Yrd.Doç.Dr.Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Doç. Dr. İsa KIZGUT 6159 ikizgut@akdeniz.edu.tr
Tarih Yrd. Doç. Dr. Nimet Ayşe Bakırcılar 4162-2281 nbakircilar@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Yrd.Doç.Dr. Nihal TÜNER ÖNEN 6135 nıhaltuner@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Doç. Dr. Gönül DEMEZ 6152 gonuldemez@akdeniz.edu.tr
Felsefe Öğr.Gör.Serpil SATI 2258 serpilsati@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU 3269 bkocakoglu@akdeniz.edu.tr
Gerontoloji Jason HOLDWORTH 4183 jasonholds@gmail.com
Sanat Tarihi Doç.Dr.Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğr.Gör. Burak YİĞİT 3299 burakyiğit@akdeniz.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı  Yrd.Doç.Dr. safiye GENÇ 3276 safiyegenc@akdeniz.edu.tr
Psikoloji Yrd.Doç.Dr. Seda BAYRAKTAR 3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Doç.Dr. Cemali SARI 3312 csari@akdeniz.edu.tr

 

FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Korrdinatörü Yrd.Doç.Dr.Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Prof.Dr. Burhan VARKIVANÇ 6194 varkivanc@akdeniz.edu.tr
Tarih Yrd. Doç. Dr. Şahin DOĞAN 3234 sahindogan@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Yrd. Doç. Dr. Fatih ONUR 6197 fatihonur@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Yrd.Doç. Dr. Özge ZEYBEKOĞLU 6156 ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr
Felsefe Yrd. Doç. Dr. Önder BİLGİN 6137 obilgin@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.Gör. M. Emir İLHAN 3282 emirilhan@akdeniz.edu.tr
Gerontoloji Jason HOLDWORTH 4183 jasonholds@gmail.com
Sanat Tarihi Doç.Dr.Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doç.Dr. Arda ARIKAN 3298 ardaari@gmail.com
Alman Dilive Edebiyatı Doç.Dr.Bengül Gülay ÇATİNTAŞ 3214 bengulcetintas@akdeniz.edu.tr
Psikoloji Yrd.Doç.Dr.Aydın ÇİVİLİDAĞ 3257 aydinc@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Doç.Dr. Mustafa ERTÜRK 3307 mustafaerturk@akdeniz.edu.tr

 

 

FREE MOVER SORUMLUSU

Fakülte Korrdinatörü Yrd.Doç.Dr.Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Doç.Dr.Mustafa BULBA 6170 mbulba@akdeniz.edu.tr
Tarih Yrd.Doç.Dr.Gülay Yılmaz DİKO 3225 gulayyilmaz@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Yrd.Doç.Dr.Nuray Gökalp ÖZDİL 6136 gokalp@kdeniz.edu.tr
Sosyoloji Yrd.Doç.Dr. Gökhan Veli KÖKTÜRK 6151 kgokturk@akdeniz.edu.tr
Felsefe Öğr.Gör. Ekin Kaynak İLTAR 3252 Ekinkaynak@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Doç.Dr. Suat ÜNLÜ 3213 suatunlu@akdeniz.edu.tr
Gerontoloji İkuko MURAKAMİ 4184 mikuko1025@yahoo.co.ip
Sanat Tarihi Doç.Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@hotmail.com
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğr.Gör. M. Galip ZORBA 3256 galipzorba@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr.Nihal Kubilay PINAR 3230 nkpinar@hotmail.com
 Psikoloji Lejla HASANDEDİC 3303 lejla@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Araş.Gör. Emirhan BERBEROĞLU 3329 eberberoglu@akdeniz.edu.tr

 
MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

Arkeoloji  Yrd.Doç.Dr. Şevket AKTAŞ  6172 saktas@akdeniz.edu.tr
Tarih  Yrd.Doç.Dr. Aydın BEDEN  3279 aydinbeden@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kült.  Yrd.Doç.Dr.Mehmet OKTAN  3302 mehmetoktan@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji  Yrd.Doç.Dr. Elife KART  6147 elifekart@hotmail.com
Felsefe  Yrd.Doç.Dr. Önder BİLGİN  6137 obilgin@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatları  Yrd.Doç.Dr. Tarana OKTAN  6158 tabdulla@akdeniz.edu.tr
Gerontoloji  İkuko MURAKAMİ  4184 mikuko1025@yahoo.co.ip
Sanat Tarihi Doç.Dr.Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. H.Sezgi SARAÇ 3259 sezgisarac@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. Safiye GENÇ  3276 safiyegenc@hotmail.com
Psikoloji Yrd.Doç.Dr. Seda BAYRAKTAR  3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Prof.Dr. İhsan BULUT  3308 ihsanbuluty@akdeniz.edu.tr

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)