Koordinatörlükler
FAKÜLTE BURS KOMİSYONU

Doç.Dr. Erdal TAŞBAŞ                    3275

Dr.Öğrt.Üyesi  M.Emir İLHAN      3282

Öğr.Gör. Hacer ŞAHAN                  3262

FAKÜLTE   KOORDİNATÖRLÜKLERİ

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü Doç.Dr. Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Doç. Dr. Erkan DÜNDAR 3286 dundar@akdeniz.edu.tr
Tarih Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER 6165  dslenger@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kült. Doç. Dr. Hüseyin UZUNOĞLU 3241 huseyinuzunoglu@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Doç. Dr. H. Hüseyin AYGÜL 4162/3296 hasanhüseyinaygul@akdeniz.edu.tr
Felsefe Dr. Öğr. Üyesi Ekin KAYNAK ILTAR 3252 ekinkaynak@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Fatih ERBAY 3361 fatiherbay@akdeniz.edu.tr
Rus Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Fatih DÜZGÜN 3354 fatihduzgun@akdeniz.edu.tr
Sanat Tarihi Öğr. Gör. Dr. Şamil YİRŞEN 3263 samilyirsen@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Hatice  Sezgi SARAÇ 3259 sezgisarac@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay PINAR 3230 nkpinar@hotmail.com
Psikoloji Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR 3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi  M. Tahsin ŞAHİN 3317 tahsinsahin@akdeniz.edu.tr

BOLOGNA KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Prof. Dr. İsa KIZGUT 6159 ikizgut@akdeniz.edu.tr
Tarih Dr. Öğrt. Üyesi Nimet Ayşe Bakırcılar 4162-2281 nbakircilar@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Doç. Dr. Nihal TÜNER ÖNEN 6135 nıhaltuner@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK 6152 gonuldemez@akdeniz.edu.tr
Felsefe Öğr. Gör. Serpil SATI 2258 serpilsati@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Bedia KOÇAKOĞLU 3269 bkocakoglu@akdeniz.edu.tr
Sanat Tarihi Prof. Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. Burak YİĞİT 3299 burakyiğit@akdeniz.edu.tr
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğrt. Üyesi Safiye GENÇ 3276 safiyegenc@akdeniz.edu.tr
Psikoloji Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR 3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Prof. Dr. Cemali SARI 3312 csari@akdeniz.edu.tr
FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Öğrt. Gör. Süleyman BULUT 3285 sbulut@akdeniz.edu.tr
Tarih Doç. Dr. Şahin DOĞAN 3234 sahindogan@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Prof. Dr. Fatih ONUR 6197 fatihonur@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji Dr. Öğrt. Üyesi Özge ZEYBEKOĞLU 6156 ozgezeybekoglu@akdeniz.edu.tr
Felsefe Doç. Dr. Önder BİLGİN 6137 obilgin@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi  M. Emir İLHAN 3282 emirilhan@akdeniz.edu.tr
Sanat Tarihi Prof. Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Prof. Dr. Arda ARIKAN 3298 ardaari@gmail.com
Alman Dilive Edebiyatı
Psikoloji Doç. Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ 3257 aydinc@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Prof. Dr. Cemali SARI 3312 csari@akdeniz.edu.tr

FREE MOVER SORUMLUSU

Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Güven DİNÇ 6181 gdinc@akdeniz.edu.tr
Arkeoloji Prof. Dr. Mustafa BULBA 6170 mbulba@akdeniz.edu.tr
Tarih Doç. Dr. Gülay Yılmaz DİKO 3225 gulayyilmaz@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Doç. Dr. Nuray Gökalp ÖZDİL 6136 gokalp@kdeniz.edu.tr
Sosyoloji Doç. Dr. Üyesi Gökhan Veli KÖKTÜRK 6151 kgokturk@akdeniz.edu.tr
Felsefe Dr. Öğrt. Üyesi Ekin Kaynak İLTAR 3252 Ekinkaynak@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Prof. Dr. Suat ÜNLÜ 3213 suatunlu@akdeniz.edu.tr
Sanat Tarihi Prof. Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@hotmail.com
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. M. Galip ZORBA 3256 galipzorba@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğrt. Üyesi Nihal Kubilay PINAR 3230 nkpinar@hotmail.com
 Psikoloji Dr. Öğrt. Üyesi Başar DEMİR 3346 basardemir@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Araş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU 3329 eberberoglu@akdeniz.edu.tr

MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

Arkeoloji  Dr. Öğrt. Üyesi Şevket AKTAŞ  6172 saktas@akdeniz.edu.tr
Tarih  Dr. Öğrt. Üyesi Aydın YİĞİT  3279 aydinbeden@akdeniz.edu.tr
Eskiçağ Dilleri ve Kült.  Doç. Dr. Mehmet OKTAN  3302 mehmetoktan@akdeniz.edu.tr
Sosyoloji  Doç. Dr. Elife KART  6147 elifekart@hotmail.com
Felsefe  Doç. Dr. Önder BİLGİN  6137 obilgin@akdeniz.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatları  Dr. Öğrt. Üyesi Tarana OKTAN  6158 tabdulla@akdeniz.edu.tr
Sanat Tarihi Prof. Dr. Burcu CEYLAN 6141 bceylan@akdeniz.edu.tr
İngiliz Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Hatice Sezgi SARAÇ 3259 sezgisarac@gmail.com
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğrt. Üyesi Safiye GENÇ  3276 safiyegenc@hotmail.com
Psikoloji Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR  3258 sedabayraktar@akdeniz.edu.tr
Coğrafya Prof. Dr. İhsan BULUT  3308 ihsanbuluty@akdeniz.edu.tr

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr