Kapatılan Vakıf Üniversitelerinden Özel Öğrenci Kapsamında Özel Öğrenci Statüsünde Fakültemizde Öğrenim Görmesi Uygun Görülen Öğrenciler

Konu ile ilgili 03.10.2016 tarih ve 53/01 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı eki.

Kapatılan Vakıf Üniversitelerinden Özel Öğrenci Kapsamında Özel Öğrenci Statüsünde Fakültemizde Öğrenim Görmesi Uygun Görülen Öğrenciler

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

1- Talay Daniel EROL

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

1- Fatih DEMİR

 

Psikoloji Bölümü

1- Volkan ÖZDEMİR

2- Ümran Server EKİN

3- Sena ÜRKMEZ

4- Melike SOLMAZ

5- Ceyda ÖZEN

6- Ayşe KORKMAZ

7- Yunus Emre DEMİR

8-Pakize YILDIRIM

9-Vahide TURAN

10-Sevil SARIKAYA

11-Burak MİRAN

12-Gamze GÖKKAYA

13-Turan BEKİR

14-Tuğba ARSLAN

 

Fakültemizde Öğrenim Görmesi Uygun Görülen öğrencilerimiz, 07.10.2016 Cuma Günü mesai bitimine kadar bizzat başvurarak öğrenci kayıtlarını ve ders kayıtlarını  yapmaları gerekmektedir.

 

Başvuruları Uygun Görülmeyen Öğrenciler

1- Burcu UZMAN (Eğitim Dilinin Türkçe Olmaması nedeniyle)

2- Şeyma DURMAZER (Eğitim Dilinin Türkçe Olmaması nedeniyle)

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)