KALİTE YÖNETİMİ ANKET VE FORMLAR

KALİTE YÖNETİMİ ANKET & FORMLAR

Kalite Politikamız


“Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışıyla motivasyonu arttırma,  performansı yükseltmek, iletişim teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak, hizmetten yararlananların memnuniyetlerini arttırmak ve paydaşlara verilen hizmetlerde sıfır hata hedeflenmektedir.
Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak, eğitim ve öğretim hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek,  Fakültemizin eğitim kalitesini sürdürmek ve sürekli gelişmeyi asıl hedef olarak belirlemektir.  Bütün hizmet birimlerimizde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak,  Toplam Kalite Yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek, bunun gereklerini yerine getirerek ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, saygınlığı yüksek bir fakülte haline gelmektir.”

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK
Dekan


EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KALİTE KOMİSYONLARI

Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu

Doç.Dr. Evrim GÜLBETEKİN – Fakülte Eğitim-Öğretim Koord. Kurulu Bşk.

Doç.Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ – Psikoloji Bölümü

Doç.Dr. Leyla DERVİŞ – Tarih Bölümü

Dr.Öğrt.Üyesi Nihal KUBİLAY PINAR – Alman Dili ve Edb. Bölümü

Dr.Öğrt.Üyesi Emine ŞENTÜRK – İngiliz Dili ve Edb. Bölümü

Dr.Öğrt.Üyesi Aylin ÇİÇEKLİ – Sosyoloji Bölümü

Araş.Gör.Dr. Yaşar ARLI – Arkeoloji Bölümü

Doç.Dr. Lokman TAY – Sanat Tarihi Bölümü

– Türk Dili ve Edb. Bölümü

Prof.Dr. Fatih ONUR – Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü

Doç.Dr. Ebru AKKÖPRÜ – Coğrafya Bölümü

Dr.Öğrt.Üyesi Ali BİLGE ÖZTÜRK – Felsefe Bölümü

Doç.Dr. Reyhan ÇELİK – Rus Dili ve Edeb. Bölümü

Yönetim ve Stratejik Plan Komisyonu

Prof.Dr. Mustafa ERTÜRK – Dekan

Doç.Dr. Mustafa ŞAHİNER – İngiliz Dili ve Edb. Bölümü Başkanı

Dr. Öğrt. Üyesi Sevgi ARKILIÇ SONGÖREN – Alman Dili ve Edb. Bölümü

Doç. Dr. Reyhan ÇELİK – Rus Dili ve Edb. Bölümü

Prof. Dr. Abdulah KARAÇAĞ – Sanat Tarihi Bölümü

Prof. Dr. Gül IŞIN – Arkeoloji Bölümü

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK – Sosyoloji Bölümü

Prof. Dr. Çetin BALANUYE – Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK – Tarih Bölümü

Prof. Dr. Ali CİN – Türk Dili ve Edb. Bölümü

Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR – Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Cemali SARI – Coğrafya Bölümü

Prof. Dr. Fatih ONUR – Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü

Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Doç. Dr. Evrim GÜLBETEKİN – Başkan -Dekan Yrd

Araş.Gör. S. Sinem ÇOBAN
Araş.Gör. Özge BOZKURTOĞLU – İngiliz Dili ve Edb. Bölümü

Araş. Gör. Reyhan YİRŞEN – Alman Dili ve Edb. Bölümü

Dr.Öğrt.Üyesi Eda H. TAN METREŞ – Rus Dili ve Edb. Bölümü

Araş.Gör. Soner DEMİR – Sanat Tarihi Bölümü

Araş.Gör. Uygar USANMAZ – Arkeoloji Bölümü

Araş.Gör. Merve Suzan ILIK BİLDEN – Sosyoloji Bölümü

Araş.Gör. Orkan ERNALBANT – Felsefe Bölümü

Araş.Gör. Dr. Diren ÇAKILCI – Tarih Bölümü

Araş.Gör. Demet SUSTAM – Türk Dili ve Edb. Bölümü

Araş. Gör. Ayşe Büşra İPLİKÇİ – Psikoloji Bölümü

Araş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU – Coğrafya Bölümü

Araş.Gör. Fatih YILMAZ – Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

Doç. Dr. Güven DİNÇ – Başkan -Dekan Yrd.

Araş.Gör. S. Sinem ÇOBAN
Araş.Gör. Özge BOZKURTOĞLU – İngiliz Dili ve Edb. Bölümü

Araş. Gör. Fatih ERTAŞ – Alman Dili ve Edb. Bölümü

Dr.Öğrt.Üyesi Fatih DÜZGÜN – Rus Dili ve Edb. Bölümü

Araş.Gör. Elif KARABACAK – Sanat Tarihi Bölümü

Araş.Gör.Dr. Yaşar ARLI – Arkeoloji Bölümü

Dr. Öğrt. Üyesi Aylin ÇİÇEKLİ – Sosyoloji Bölümü

Araş.Gör. Ece UZCAN – Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Güven DİNÇ – Tarih Bölümü

Dr. Öğrt. Üyesi Fatih ERBAY – Türk Dili ve Edb. Bölümü

Dr. Öğrt. Üyesi Başar DEMİR – Psikoloji Bölümü

Araş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU – Coğrafya Bölümü

Araş. Gör. Betül GÜREL – Eskiçağ Dilleri ve Kült. Bölümü


2021 Yılı Kalite Hedefleri


Fakültemiz akademisyenlerinin toplam yayın sayısının bir önceki yıla göre %10 artırılması

Çiftanadal ve yandal programlarına başlayan öğrenci sayısının bölümlerin en az % 50’sinde uygulanması

Çiftanadal ve yandal programlarında bölümler arası organizasyonu sağlamak amacıyla Çiftanadal ve Yandal Komisyonu kurulması

Öğrenci Memnuniyet Anketlerindeki memnuniyet oranının arttırılması

Akademik Personel Memnuniyet Anketlerindeki memnuniyet oranının arttırılması

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için farklı konulara mahsus müstakil komisyonlar kurulması; 2021 yılı için Yönetim ve Stratejik Planlama Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Eğitim Komisyonu kurulması

Fakülte kapalı otoparkının fiziki yapısının gözden geçirilmesi

Fakülte bölümlerinde ilkyardım dolabının oluşturulması

Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi

Bölüm öğrenci temsilcileriyle her dönem en az bir kez olmak üzere toplantılar yapılması

Fakülte Öğretim elemanlarının Bap Biriminden aldıkları proje sayısının arttırılması


Anket & Formlar


Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax) / e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr