Psikoloji Bölümü

Bölümümüzden Haberler;

  •                  2019 Fechner Day 2019 Uluslararası Psikofizik Toplantısı bu yıl Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü evsahipliğinde yapılacaktır. Ayrıntılar için burayı tıklayınız
  •                  2019 yılı Fakülte 2. ve 3.’sü Psikoloji Bölümü öğrencileri olmuştur.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde otuz beş (35) öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Psikoloji Bölümü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiş bulunmaktadır.

Bölümümüz Deneysel Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi ve Sosyal Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği’nin (TPD) psikoloji lisans programları için önerdiği standartlar esas alınarak hazırlanmış olan Psikoloji lisans programının içeriğinde ilk iki yıl psikoloji biliminin temel kuramlarına ve alanlarına ilişkin derslere, üçüncü ve dördüncü yıllarda da psikoloji biliminin ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik alanlarında teorik ve uygulamalı derslere yer verilmektedir. Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin farklı alt alanlarında çalışacak, meslek etiğine sadık, psikolojide temel kuram ve yöntem bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Psikoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler psikolojinin çeşitli alanlarında ve/veya farklı bilim dalları ile birlikte disiplinler arası alanlarda çalışabilmektedirler. Psikoloji Bölümü mezunlarının çalışma alanları: ruh sağlığı ve fiziksel hastalıklar alanında hizmet veren klinikler, okul öncesi kurumlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar (okullar ve rehberlik araştırma merkezleri), özel eğitim merkezleri, Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlar, şirketlerin insan kaynakları birimleri ve psikoteknik değerlendirme birimleri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yer almaktadır. Ayrıca psikoloji lisans programından mezun olan öğrencilerin psikolojinin farklı alt alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim hayatlarına devam etmeleri mümkün olmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak da önümüzdeki yıllarda yüksek lisans ve doktora programları açılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Erasmus Programı kapsamında Almanya’da Ruhr University Bochum ve İtalya’da University of L’aquila Psikoloji Bölümleri ile anlaşma yapmıştır. Ayrıca Mevlana Programı kapsamında Bosna-Hersek’de Saraybosna Üniversitesi ve Gürcistan’da Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz bu üniversitelerden ders alma hakkına sahip olabilecektir.

İletişim: psikoloji@akdeniz.edu.tr

Psikoloji Bölümünün Resmi Facebook Hesabı: 

https://www.facebook.com/Psikoloji-Bölümü-Psychology-Department-Akdeniz-ÜniversitesiUniversity-1864374353838409/?fref=ts

Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi Resmi Facebook Hesabı: 

https://www.facebook.com/tpdantalya/?fref=ts

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)