Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Psikoloji Bölümü Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı

Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün ve Antalya Üniversite Destekleme Vakfının katkılarıyla 2015 tarihinde kurulmuştur.

Psikoloji Laboratuvarında , deney programlamak ve veri toplamak amacıyla SuperLab yazılımının kullanıldığı bilgisayarlar yer almaktadır. Ayrıca özel deneylerin tasarımı için E-Prime 2 ve E-Prime 3 deney programları yer almaktadır.

Laboratuvarımızda beynin elektriksel aktivitesini ölçmek amacıyla 64 kanallı Brain Vision EEG sistemi kullanılmaktadır. İlgili sisteme deneylerimizde elektrodermal aktiviteyi ölçmek üzere galvanik deri direnci sensörü ve elektromiyogram da eklenmiştir.

Ayrıca, laboratuvarda çalışan öğrencilerle birlikte geliştirilen Arduino temelli bir galvanik deri direnci sensörü de araştırmalarımızda kullanılmaktadır.

Öğrencilerin klinik psikoloji, adli psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi gibi uygulamaya dönük derslerde kullanımı  ve araştırmacıların araştırmalarını yürütmeleri için aynalı oda bulunmaktadır.

Bunların dışında özel deneylerin tasarımı için ayrı deney odalarına yer verilmiştir.

 

 

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)