Bilimsel Aktiviteler

 

 

2 Kasım 2019 

Fechner Day 2019- 35. International Society for Psychophysics (ISP) toplantısı 30 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Psikoloi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongrede hem Türkiye’den hem de dünyadan araştırmacılar konuşmacı olarak yer aldı.

Onur Güntürkün (Ruhr University Bochum, DE),

Hilmi Uysal (Akdeniz Üniversitesi),

Yoshitaka Nakajima (Kyushu University, JP),

Canan Başar-Eroğlu (Izmir Ekonomi Üniversitesi),

Jim Townsend’in (Indiana University, USA)

 

 

 

 

 

Psikoloji öğrencilerinin yıllık Psikoposter Sergisi APA 2017 Başkanı Prof. Antonio Puente ve National University of Ireland Galway’den Prof. Mark Elliot’ın katılımıyla gerçekleşti.

National University of Ireland Galway’den Prof. Mark Elliot ve APA 2017 Başkanı Prof. Antonio Puente bölümümüzde konferans verdiler.

Prof. Antonio Puente Psikoloji Bölümü Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını ziyaret etti.

FARKLI DİSİPLİNLERİN GÖZÜNDEN NÖROBİLİM SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Bikem Süzen Akdeniz Üniversitesi Anatomi AD

Prof. Dr. Hilmi Uysal Akdeniz Üniversitesi Nöroloji AD

Uzman Psikolog Sevil Turgut Turan Akdeniz Üniversitesi Çocuk Nöroloji / Psikiyatri Bölümü

Doç. Dr. Ömer Çolak Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Doç. Dr. Erhan Öztop Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Evrim Gülbetekin Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Aydın Çivilidağ Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Radyoloji AD

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Hizay Akdeniz Üniversitesi Anatomi AD

Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon AD

Prof. Dr. Eyyup Yaraş Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü

Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon AD

Prof. Dr. Uğur Bilge Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişm AD

Dr. Orsola Rosa Salva Universita degli di Studi Trento, Center for Mind-Brain Sciences

Dr. Uwe Mayer Universita degli di Studi Trento, Center for Mind-Brain Sciences

Lejla Hasandedic Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Doç.Dr. Seda Bayraktar Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ece Varlık Özsoy Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Bilimsel Aktiviteler

 1. Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak ilk bilimsel aktivitemizi 17.10.2014’de “Kişilik” teması ile fakültemiz Kaşgarlı Mahmut Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu  faaliyetimizde bölümümüz ana bilim dallarında görev yapan öğretim üyelerimiz aşağıda yer alan konu başlıkları hakkında seminer çalışmasında görev almışlardır:

Yrd. Doç. Dr. Evrim GÜLBETEKİN “Dünya’ya Sunduğumuz Yüzümüz: Kişilik

Yrd. Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR “Çocuk İstismarı ve İhmali Mağdur ve Saldırganların Psikolojik Profilleri

Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ “İş Yaşamında Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Kişilik” konulu bilimsel çalışmalarını katılımcılarla paylaşarak, çalışma sonrası katılımcılardan gelen soruları yanıtlamışlardır.

 1. 5 Kasım  2014 tarihinde bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim GÜLBETEKİN tarafından Fakültemiz Bumin Kağan Konferans Salonu’nda “Kadın = Erkek ? Bilişlerimizdeki ve Davranışlarımızdaki Cinsiyet Farklılıkları” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 2. 11 Aralık 2014 tarihinde bölümümüz öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Seda BAYRAKTAR tarafından Fakültemiz Bumin Kağan Konferans Salonu’nda “Psikolojik Travma ve Başa Çıkma Yolları” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 3. 30 Aralık 2015 tarihinde bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ece VARLIK ÖZSOY tarafından Fakültemiz Bumin Kağan Konferans Salonu’nda “Bağlanmak ya da Bağlan(a)mamak…İşte Bütün Mesele Bu! Bebeklikten Erişkinliğe Klinik Bakış Açısıyla Bağlanma” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 4. 15 Nisan 2015 tarihinde bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ tarafından Fakültemiz Bumin Kağan Konferans Salonu’nda “İş Yaşamında Stres” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 5. 20 Nisan 2015 tarihinde bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Evrim GÜLBETEKİN tarafından Fakültemiz Bumin Kağan Konferans Salonu’nda “Nörobilim İnancı Açıklayabilir mi?” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 6. 29 Nisan 2015 tarihinde  Psikoloji Bölümü Toplantı Salonu’nda Prof. Dr. Marcella RIETSCHEL tarafından “Psychiatric Genetics: Success and Implications” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 7. 15 Mayıs 2015 tarihinde bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR tarafından “Adli Psikoloji: Suçluların Psikolojik Profillemesi” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 8. 29 Mayıs 2015 tarihinde bölümümüz öğretim görevlisi Lejla HASANDEDIC tarafından: “Psychology in Action: How to Overcome Public Speaking Anxiety and Few Tips For Stress Relief” konulu konferans gerçekleştirilmiştir.
 9. 5-7 Ekim 2016 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında Edebiyat Fakültesi Girişi Fuaye Alanı’nda “Psikoloji Bölümü’nde Yürütülen Araştırma ve Deneyler”in yer aldığı “Psikoposter Günleri 1” düzenlenmiştir.
 10. 12-13 Mayıs 2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından Fakültemiz Bumin Kağan Konferans Salonu’nda “Pedofili Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyuma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Gökhan ORAL, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Oğuz POLAT, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Zerrin ERKOL, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Serhat GÜRPINAR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Prof.Dr.Şeyda AKSEL, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Mehmet ALTUNKAYA, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Asiye Selcen ATAÇ, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr.Evrim GÜLBETEKİN, Yrd.Doç.Dr.Seda BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Dr. Ece VARLIK ÖZSOY sunumlarıyla katılmışlardır. Seminere yaklaşık 400 kişi katılım göstermiştir.
 11. 27-28 Nisan 2017 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından Fakültemiz Bumin Kağan Konferans Salonu’nda “Çocuk ve Travma Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyuma Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.Arda ARIKAN, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Ali CİN, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Özgür ARUN, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Gülfem ÇAKIR, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Esin ÖZATALAY, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Arzu AKÇAL, Antalya Karma Eğitim Merkezi & Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Nihan TEZER YÖRÜK, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim görevlisi Öğr. Gör. Seval APAYDIN, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği Uzm. Psikolog Sevil TURGUT TURAN, Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Uzm. Psikolog Nalan PEKER GÜNEŞ, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü’nde Komiser Şaver Atalay, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr.Evrim GÜLBETEKİN, Yrd.Doç.Dr.Seda BAYRAKTAR, Yrd. Doç.Dr. Aydın Çivilidağ, Yrd. Doç. Dr. Ece VARLIK ÖZSOY sunumlarıyla katılmışlardır. Seminere yaklaşık 400 kişi katılım göstermiştir.
 12. Fakültemiz, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda BAYRAKTAR ve Psikoloji Bölümü öğrencisi Beyza AK yapmış oldukları “Görgü Tanıklığının Güvenirlik Düzeyi” başlıklı çalışmaları ile 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 14. Adli Bilimler Kongresi’nde üçüncü olarak “Bilim Ödülü” almaya hak kazanmışlardır.
 13. 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ruhr Üniversitesi Bochum (RUB) ve Akdeniz Üniversitesi arasındaki Erasmus Hareketlilik anlaşması çerçevesinde Ruhr Üniversitesi Bochum’da görev yapmakta olan Dr. Felix Ströckens’in ve asistanı Stephanie Lor’un Ruhr Üniversitesi Psikoloji Fakültesinde standart nöroanatomi dersi olarak verilen “Painting and Crafting Workshop of the Human Brain” adlı dersi Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerine “Bilişsel Psikoloji” dersi kapsamında üç günlük bir çalıştay olarak verilmiştir. Tıp Fakültesinden TÜBİTAK’ın desteklediği metabiliş becerileri geliştirme kapsamında gerçekleştirilen projeye katılan dönem 3 öğrencileri ile “Nöroloji” stajına devam eden dönem 5 öğrencileri de çalıştaya katılmışlardır. Bu çalıştay dahilinde öğrenciler, nöroanatomi ve nörofizyoloji alanında yoğunlaştırılmış bir eğitim almış; insan sinir sisteminin temel yapılarına ilişkin teorik ve pratik uygulamalar ile beyin modelleri incelemişlerdir. Ayrıca söz konusu derste Ruhr Üniversitesinde geliştirilen ve öğrencilerin insan beyninin çeşitli alanlarını modellemek için plastisin (kil, hamur ve boya) kullandığı farklı bir ders uygulaması yapılmıştır.
 14. 18 Mayıs 2017 Perşembe günü, 09:30-11:30 saatleri arasında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nün düzenlediği, “Bilişsel Nörobilimde Farklı Uygulamalar Semineri” Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Seminere Ruhr Üniversitesi Bochum Bilişsel Nörobilim Enstitüsü Biyopsikoloji Bölümünden Dr. Felix STRÖCKENS ve Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Safiye GENÇ sunumlarıyla katılmışlardır.
 15. Mart 2017 tarihinde T.C. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıya Psikoloji Bölümü olarak Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğünde ev sahipliği yapılmıştır.
 16. Bölümümüz öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Seda Bayraktar, Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar” konusunda meslek içi eğitimler vermektedir.

 

Etkinlikler

 1. 17 Mart 2017 saat 14.00-17.00 arasında Bumin Kağan Konferans Salonu’nda Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi ortaklığında “Psikologlar Tanışma ve Meslek Tanıtım Etkinliği” düzenlenmiştir. Etkinlikte psikolojinin farklı alanlarında çalışan 21 psikolog sunum gerçekleştirmiş, alan deneyimlerini aktarmışlardır. Etkinliğe 250 psikoloji bölümü öğrencisi katılmıştır.
 2. 10 Mayıs 2017 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Topluluğu tarafından Antalya Kuğulu Park’ta tanışma ve kaynaşma amaçlı yemek düzenlenmiştir.  http://instagram.com/akdenizunipsikoloji
 3. 20 Mayıs 2017 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Topluluğu tarafından Antalya Sarı Su Plajı Mesire Alanı’nda tanışma ve kaynaşma amaçlı piknik düzenlenmiştir.  http://instagram.com/akdenizunipsikoloji

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)