Araştırmalar

Psikoloji Bölümünde Yürütülmekte olan Araştırmalar

 • Enfacement (Yüze Dokunma)  İllüzyonu ve İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi

Yürütücüsü: Doç. Dr. Evrim Gülbetekin

 

 

 • Yüz Nakli Hastalarında Duygu İfadelerinin İncelenmesi

Yürütücüsü: Doç. Dr. Evrim Gülbetekin, Doç. Dr. Seda Bayraktar

 

 • Yüz Nakli Hastalarında Yüz ve Benlik Algısının İncelenmesi
 • Yürütücüsü: Doç. Dr. Evrim Gülbetekin, Doç. Dr. Seda Bayraktar

 

180

 

 • Bağlanma Stilleri ve Hemisferik Asimetri

Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ece Varlık Özsoy & Doç. Dr. Evrim Gülbetekin

 

 • Görgü Tanıklığının Güvenirlik Düzeyleri

Yürütücüsü: Doç.Dr.Seda Bayraktar

 

 

 • Suçlu Profillemesi    

Yürütücüsü: Doç.Dr.Seda Bayraktar

 

 

 • Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi

Yürütücüsü: Doç. Dr. Seda Bayraktar

 

200

 

 • Suç Korkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Yürütücüsü: Doç. Dr. Seda Bayraktar

 

186

 

 • Ergenlerde Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi

Yürütücüsü: Doç. Dr. Seda Bayraktar


189

 

 

 

 • Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin (ÇBİMÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması

Projenin Yürütücüleri: Yrd.Doç.Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ ve Yrd.Doç.Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU

indir

 

 • Akademisyenlerde Örgütsel Sinizm, İşe Yabancılaşma ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Antalya İli Örneği

Projenin Yürütücüleri: Yrd. Doç.Dr. Aydın ÇİVİLİDAĞ ve Psikoloji Bölüm Öğrencileri: Diren ZORLU, Yasemin KUZUCU, Münevver BARÇIN, Tuğçe DENİZLİ ve Ayşegül YANAR 

 

indir-1

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)