Hakkımızda

Tarihçe

20.07.1982 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Atatürk İlke ve Devrimlerini rehber edinmiş, temel bilim alanlarını kullanan ve bunların kararlılıkla sosyal hayata geçirilmesini amaçlayan klasik anlamda bir “Misyon Fakültesi” olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, 30.03.1983 yılından itibaren Eğitim ve Öğretim faaliyetine başlamıştır.
Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2010/1058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25 Kasım 2010 tarihinden itibaren Edebiyat Fakültesi olarak kurulması kararlaştırılmıştır.
Sosyal bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum’=gerçeği araştırmaktır. İnsani bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere’=olayların nedenlerini düşün, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmayı ve bilimsel üretim yapmayı ve bilim adamı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fakültemizde;

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA

Arkeoloji Bölümü’nde, 279  Örgün Öğretim, 16 Yüksek Lisans ve 20 Doktora öğrencisine

Tarih Bölümü’nde,339 Örgün öğretim, 315 İkinci öğretim, 13 Yüksek Lisans ve 23 Doktora öğrencisine

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde, 258 Örgün Öğretim, 12 Yüksek Lisans ve 8 Doktora öğrencisine

Sosyoloji Bölümü’nde,283 Örgün Öğretim, 11 Yüksek Lisans ve 11 Doktora öğrencisine

Felsefe Bölümü’nde,283 Örgün öğretim, 289 İkinci öğretim, 17 Yüksek Lisans ve 2 Doktora öğrencisine

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, 277 Örgün öğretim, 277 İkinci öğretim, 17 Yüksek Lisans öğrencisine

Gerontoloji Bölümü’nde, 185 Örgün Öğretim, 8 Yüksek Lisans  öğrencisine

Sanat Tarihi Bölümü’nde, 209 Örgün öğretim, 187  İkinci öğretim, 3 Yüksek Lisans öğrencisine

İngiliz Dili ve edebiyatı Bölümünde, 235 Örgün öğretim, 161 İkinci öğretim öğrencisine,

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, 168 Örgün öğretim, 125 İkinci öğretim öğrencisine,

Psikoloji Bölümü’nde, 119 Örgün öğretim öğrencisine,

Coğrafya Bölümü’nde, 41 Örgün öğretim öğrencisine olmak üzere;

Toplam  4189  Lisans öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.

Misyonumuz

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyonumuz

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı,  bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek,
Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi   laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

Prof.Dr. Yıldıray ÖZBEK

        DEKAN            

Linklerimiz

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek,Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Dumlupınar Bulvarı, Kampus 07058/ANTALYA
Tel: 0 242 3102250 - 3106191
Tel: 0 242 3102334 Fax : 0 242 3102287
Translate »