Hakkımızda

Tarihçe
20.07.1982 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Atatürk İlke ve Devrimlerini rehber edinmiş, temel bilim alanlarını kullanan ve bunların kararlılıkla sosyal hayata geçirilmesini amaçlayan klasik anlamda bir “Misyon Fakültesi” olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, 30.03.1983 yılından itibaren Eğitim ve Öğretim faaliyetine başlamıştır.
Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2010/1058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25 Ekim 2010 tarihinden itibaren Edebiyat Fakültesi olarak kurulması kararlaştırılmıştır.
Sosyal bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum’=gerçeği araştırmaktır. İnsani bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere’=olayların nedenlerini düşün, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmayı ve bilimsel üretim yapmayı ve bilim adamı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fakültemizde;

 • Arkeoloji Bölümü bünyesinde, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Prehistorya, Protohistorya  Önasya Arkeolojisi ve Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dallarında 5 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr.Öğrt.Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 8 Öğretim Elemanı
 • Tarih Bölü bünyesinde, Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında, 2 Profesör, 5 Doçent, 12 Dr.Öğrt.Üyesi olmak üzere 19 Öğretim Elemanı
 • Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü bünyesinde, Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında 2 Profesör, 3 Doçent ve 5 Dr.Öğrt.Üyesi olmak üzere 10 Öğretim Elemanı
 • Sosyoloji Bölümü bünyesinde, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Sosyometri ve Genel Sosyoloji ile Metodoloji Anabilim Dallarında 4 Profesör, 2 Doçent ve 3 Dr.Öğrt.Üyesi olmak üzere 9 Öğretim Elemanı
 • Felsefe Bölümü bünyesinde, Sitematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi,Türk İslam Felsefesi  ve Bilim Tarihi Felsefesi Anabilim Dallarında, 3 Profesör, 2 Doçent, 5 Dr.Öğrt.Üyesi  ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 11 Öğretim Elemanı
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde, Eski Türk Dili, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Dili,  Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dallarında 2 Profesör, 5 Doçent,  9 Dr.Öğrt.Üyesi  olmak üzere 16 Öğretim Elemanı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde 2 Profesör, 3 Dr.Öğrt.Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere, 7 Öğretim Elemanı,
 • Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Bünyesinde 1 Profesör, 1 Doçent ve 5 Dr.Öğrt.Üyesi olmak üzere 7 Öğretim Elemanı,
 • Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde, Türk İslam Sanatları, Bizans Sanatı ve Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dallarında 5 Profesör, 1 Dr.Öğrt.Üyesi, 3 Öğretim Elemanı olmak üzere 9 öğretim elemanı,
 • Psikoloji Bölümü Bünyesinde 2 Doçent, 3 Dr.Öğrt,Üyesi olmak üzere 5 Öğretim Elemanı
 • Coğrafya Bölümü bünyesinde, 3 Profesör ve 1 Doçent ,2 Dr.Öğrt.Üyesi olmak üzere 6 öğretim elemanı,
 • Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde, 1 Doçent  ve 1 Dr.Öğrt.Üyesi (Öğrenci Alımına başlanılmamıştır) olmak üzere 2 öğretim elemanı olmak üzere Toplam;
 • 30 Profesör
 • 27 Doçent
 • 52  Yardımcı Doçent
 •   7 Öğretim Görevlisi
 •   2 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı olmak üzere 
 • TOPLAM  118  ÖĞRETİM ELEMANI ile 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
Arkeoloji Bölümü’nde, 279  Örgün Öğretim, 16 Yüksek Lisans ve 20 Doktora öğrencisine
Tarih Bölümü’nde,339 Örgün öğretim, 315 İkinci öğretim, 13 Yüksek Lisans ve 23 Doktora öğrencisine
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde, 258 Örgün Öğretim, 12 Yüksek Lisans ve 8 Doktora öğrencisine
Sosyoloji Bölümü’nde,283 Örgün Öğretim, 11 Yüksek Lisans ve 11 Doktora öğrencisine
Felsefe Bölümü’nde,283 Örgün öğretim, 289 İkinci öğretim, 17 Yüksek Lisans ve 2 Doktora öğrencisine

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, 277 Örgün öğretim, 277 İkinci öğretim, 17 Yüksek Lisans öğrencisine

Gerontoloji Bölümü’nde, 185 Örgün Öğretim, 8 Yüksek Lisans  öğrencisine

Sanat Tarihi Bölümü’nde, 209 Örgün öğretim, 187  İkinci öğretim, 3 Yüksek Lisans öğrencisine
İngiliz Dili ve edebiyatı Bölümünde, 235 Örgün öğretim, 161 İkinci öğretim öğrencisine,
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, 168 Örgün öğretim, 125 İkinci öğretim öğrencisine,
Psikoloji Bölümü’nde, 119 Örgün öğretim öğrencisine,
Coğrafya Bölümü’nde, 41 Örgün öğretim öğrencisine olmak üzere;
Toplam  4189  Lisans öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.
Misyonumuz
Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.
Vizyonumuz
Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı,  bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek,
Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi   laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.
Prof.Dr. Mustafa ERTÜRK
DEKAN

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)