Akdeniz Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

 

Bölümler

Duyurular
Faaliyetler
Ogrenci
KaliteYonetim
Pedagojik
Fakülte Dergisi
ArizaBildirim
salon1

Tarihçe

20.07.1982 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Atatürk İlke ve Devrimlerini rehber edinmiş, temel bilim alanlarını kullanan ve bunların kararlılıkla sosyal hayata geçirilmesini amaçlayan klasik anlamda bir "Misyon Fakültesi" olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, 30.03.1983 yılından itibaren Eğitim ve Öğretim faaliyetine başlamıştır.
Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2010/1058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25 Kasım 2010 tarihinden itibaren Edebiyat Fakültesi olarak kurulması kararlaştırılmıştır.
Sosyal bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum’=gerçeği araştırmaktır. İnsani bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere’=olayların nedenlerini düşün, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmayı ve bilimsel üretim yapmayı ve bilim adamı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fakültemizde;

 • Arkeoloji Bölümü bünyesinde, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Prehistorya ve Protohistorya  Önasya Arkeolojisi Anabilim Dallarında 5 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi , 1 Uzman olmak üzere 10 Öğretim Elemanı ve  12 Araştırma Görevlisi ,
 • Tarih Bölümü bünyesinde, Yakınçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dallarında, 3 Profesör, 1 Doçent, 10 Yardımcı Doçent  olmak üzere 14 Öğretim Elemanı ile 3 Araştırma Görevlisi
 • Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü bünyesinde, Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında 2 Profesör, 1 Doçent ve 6 Yardımcı Doçent olmak üzere 9 Öğretim Elemanı ile 6 Araştırma Görevlisi
 • Sosyoloji Bölümü bünyesinde, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Sosyometri ve Genel Sosyoloji ile Metodoloji Anabilim Dallarında 2 Profesör, 2 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent olmak üzere 6 Öğretim Elemanı ile 7 Araştırma Görevlisi
 • Felsefe Bölümü bünyesinde, Sitematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi ve Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dallarında, 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent olmak üzere 7 Öğretim Elemanı ile 2 Araştırma Görevlisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde, Eski Türk Dili, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Dili,  Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dallarında 2 Profesör, 5 Yardımcı Doçent olmak üzere 7 Öğretim Elemanı ile 1 Araştırma Görevlisi
 • Gerontoloji Bölümü bünyesinde, Gerontoloji Anabilim Dalında, 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent olmak üzere 5 Öğretim Elemanı ile 1 Araştırma Görevlisi
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı (Eğitim-Öğretime Başlanılmamıştır), Rus Dili ve Edebiyatı (Eğitim-Öğretime Başlanılmamıştır), Anabilim Dallarında, 1 Profesör, 3 Doçent 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı  olmak üzere 10 Öğretim Elemanı
 • Sanat Tarihi Bölümü bünyesinde, Türk İslam Sanatları, Bizans Sanatı ve Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dallarında 3 Profesör, 2 Doçent  ve 2 Öğretim Elemanı olmak üzere 7 Öğretim Elemanı ile 2 Araştırma Görevlisi Olmak üzere toplam 21 Profesör, 13 Doçent, 33  Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman ve 2 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı ile toplamda 74 Öğretim Elemanı ile 36 Araştırma Görevlisi ile, 

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İTİBARI İLE ,

Arkeoloji Bölümü’nde:
248  Örgün Öğretim, 16 Yüksek Lisans ve 20 Doktora öğrencisine

Tarih Bölümü’nde
262 Örgün öğretim, 184 İkinci öğretim, 13 Yüksek Lisans ve 23 Doktora öğrencisine

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde;
194 Örgün Öğretim, 12 Yüksek Lisans ve 8 Doktora öğrencisine

Sosyoloji Bölümü’nde,
228 Örgün Öğretim, 11 Yüksek Lisans ve 11 Doktora öğrencisine

Felsefe Bölümü’nde,
225 Örgün öğretim, 180 İkinci öğretim, 17 Yüksek Lisans ve 2 Doktora öğrencisine

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde  
146 Örgün öğretim, 54 İkinci öğretim, 17 Yüksek Lisans öğrencisine

Gerontoloji Bölümü’nde,
86 Örgün Öğretim, 8 Yüksek Lisans  öğrencisine

Sanat Tarihi Bölümü’nde
49 Örgün öğretim, 3 Yüksek Lisans öğrencisine olmak üzere toplam 1866 Lisans; 97 Yüksek Lisans ve 64 Doktora öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.

28.06.2011 tarihi itibarı ile Edebiyat Fakültemizde,

 • Rusça Mütercim Tercümanlık
 • Eski Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Coğrafya
 • Psikoloji Bölümleri açılmış olup, bu bölümlerimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir an önce başlanabilmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Misyonumuz

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyonumuz

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı,  bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek,
Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi   laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

                                                                                                                                     Prof.Dr. Yıldıray ÖZBEK

                                                                                                                                                   DEKAN

Sayfa Özeti: Hakkımızda

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hakkında Bilgiler

Anahtar Kelimeler:

 • Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 • Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hakkında Bilgiler