Görme Engelliler İçin Fakülte Tanıtımı

Fakültemizde öğrenim gören ve/veya fakültemizi ziyaret edecek görme engelli bireyler, mobil cihazları veya bilgisayarları yardımıyla bu bölümdeki tanıtımları sesli olarak okutarak bina içinde ve dışında kolayca hareket edebilirler.

Fakültemiz engelli öğrenci asansöründe kat tuşlarının üzerinde bulunan QR KOD okutularak Görme Engelliler İçin Fakülte Tanıtımı web sayfasına ulaşılabilmektedir.

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü ve alt sekmelerini açarak, görme engelli kimseler için hazırlanmış detaylı yönlendirme metinlerini sesli olarak okutunuz.

Fakülte İçi

Fakülte Dışı

Kampüs Kapıları

Bu proje 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Toplumsal Destek Projeleri kapsamında Tarih Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanmıştır.

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr