Kariyer

Kariyer

Kariyer Şansı

Gerontoloji Bölümünden Gerontolog ünvanıyla mezun olanların iş bulma ve kariyer olanağı yüksek olacaktır. Çünkü bir taraftan ülkemizde Gerontolog bulunmamaktadır. Fakat her alanda Gerontologlara acil ihtiyaç vardır.

Gerontologlar nerelerde çalışabilirler? Gerontolojinin multi disipliner özelliği, Gerontologlara üniversitelerde, hastanelerde, rehabilitasyon merekzelerinde, sosyal hizmet kurumlarında, sigorta şirketlerinde ya da turizm sektöründe çalışma olanakları sunmaktadır. Genellikle yönetici pozisyonlarında istihdam edileceklerinden hareket edilmektedir. Ayrıca Gerontoloji Bölümünden mezun olan genç akademikerlere yurt dışında yüksek lisan ve doktora yapma olanakları sunabilmek için özel çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://gerontolojibolumu.com/

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)