Bölüm Hakkında

116 AÜ Gerontoloji Bölümü 2005 – 2016

Bölümümüz o zamanki adıyla Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2005 yılında Prof. Dr. İsmail Tufan‘ın Yükseköğretim Kurumu’na yapmış olduğu başvurunun Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesiyle 2006 yılında kurulmuştur.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2009 yılında öğretime başlayan AÜ Gerontoloji Bölümü ilk mezunlarını 2013 yılında vermiştir. Bakanlar Kurulu kararıyla bölüm başkanlığına Prof. Dr. İsmail Tufan getirilmiştir. Böylece “Kurucu Başkan” olarak halen bilim hayatına devam etmektedir.

Kuruluşundan ilk mezunlarını verdiği döneme kadar bölümün başkanlığını yürüten Prof. Dr. İsmail Tufan, 2013 yılında görevinden istifa etmiştir. 2016 yılında yeniden AÜ Gerontoloji Başkanı olan Prof. Dr. İsmail Tufan’ın 2006 yılında gerontolog mesleğinin ilkeleri” üzerine kaleme aldığı rapor doğrultusunda 2016 yılı Ekim ayında gerontolog mesleği resmiyet kazanmıştır.

Bundan böyle gerontolog ünvanı olmayanlar, yani bu alanda yükseköğretim görmemiş olan kimselerin kendilerini “gerontolog” olarak nitelendirmesinin önü kesilmiş, Gerontolojide “liyakat” döneminin önü açılmıştır. Gerontoloji öğretimi görmüş olan bir uzmanın yaşlanma ve yaşlılık kavramlarını en geniş çaplı anlamıyla bilmesi, bu kavramların derin anlamlarını değerlendirebilecek biyolojik, tıbbi, psikolojik, sosyolojik ve diğer bilgiler hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olması ve bu bilgileri gerontolojik uygulama alanlarına taşıyıp, yaşlanma süreçlerinin ve yaşlılık döneminin iyileşmesine katkı sağlayabilmesi gerekmektedir. Çünkü “Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılığın bedensel, psişik, sosyal, tarihsel ve kültürel yönlerinin tarifi, açıklaması ve modifikasyonu ile ilgilenmektedir. Yaşlanma açısından önemli ve yaşlılığı yapılandıran çevreler ve sosyal kurumlar da buna dâhildir.” (Baltes & Baltes; akt. Tufan 2016).

Gerontoloji “ampirik” bilimdir, yani gerontolojik bilgilerin çoğu ampirik araştırmalardan elde edilmiştir. Bu yüzden bir gerontologun ampirik araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, kendisi ampirik araştırma yürütebilecek ve başka araştırmacıların yaptıkları ampirik araştırmaları bilimsel kriterlere daynarak değerlendirebilecek seviyeye erişmiş olması gerekmektedir. Kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) olmak üzere iki gruba ayrılan ampirik araştırmaların her iki türü hakkında bilgi sahip olması da beklenen gerontologların yeni başlayan, liyakat sahibi gerontologların döneminde, kendilerini çok daha iyi yetiştirmeleri gerekmektedir.

 

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)