Gerontoloji

1

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü

yp-site-basligi

Yaşlı Parlamentosu Açıldı

Türkiye’nin ilk Yaşlı Parlamentosu, Ulusal Yaşlılık Konseyi yürtücülüğünde 27 Ocak 2017 tarihinde açıldı. Büyük ilgi gören Yaşlı Parlamentosu ulusal basın tarafından da dikkatle izlendi. AÜ Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’ın girişimiyle hayata geçirilen Yaşlı Parlamentosunun ilk toplantısında çalışmaların nasıl yürütüleceği üzerine davetlilere bilgi aktarıldı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Merkezinde kurulan Yaşlı Üniversitesi’nin ardından Türkiye’de ilk kez Yaşlılık Parlamentosu kuruldu. Bu parlamento ile Türkiye’nin gelecekteki yaşlanma ve yaşlılığının planlanması hedefleniyor.

Ulusal Yaşlılık Konseyi, Dinar Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile birlikte Türkiye’de ilk Yaşlı Parlamentosu kuruldu. Parlamentonun ilk toplantısına Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan,  Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi Denetleme Kurulu Başkanı Alpaslan Belin, çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, yaşlılık(tazelenme) üniversitesinin ardından bir beklentinin ortaya çıktığını belirterek, “Yaşlanma ve yaşlısı ortaya çıkan beklentilerin ve karşılaşılan güçlüklerin daha iyi şekilde toplumdaki muhataplarına iyi anlatılması açısından bir yaşlılık parlamentosunu kurma kararı aldık. Bu parlamento aynı zamanda kendi içinde yapacağı görev dağılımıyla, ülkemizdeki yaşlıların daha kaliteli, daha sağlıklı ve kuşaklar arası ilişkilerin dayanışma ruhunun hamurunda şekillenen bir şekilde, toplumun arkadan gelen kuşaklara örnek olabilmesi için bugün bir araya geldik. Hep birlikte geleceğe farklı bir bakış açısıyla yeni konseptler hazırlayarak, ülkemizin yaşlanma ve yaşlılık sorununa çözüm aramak istiyoruz” dedi.

Açılış Konuşmasında konuşan Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar ise “2017 yılı içersinde de ülkemizde ilk defa Ulusal Yaşlılık Konseyi, Dinar Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi işbirliği ile Yaşlılar Parlamentomuzu hayata geçirmek için faaliyetlerimize başladık, bu gün sizlere ilgili hocalarım tarafından parlamentomuzun organları ve üyelerimizin hangi kriterlere göre seçileceği anlatılacak. Yaşlılar Parlamentomuzun asıl amacı hızla yaşlanan ülkemizde hükümet tarafından alınan yâda alınacak olan kararlara yön vermek, yaşlılarımızın ihtiyaç ve gereksinimlerini yaşlılar meclisi üyelerimize sorarak daha sağlıklı karar verebilmeleri için belirleyici olmaktır. Bir Afrika atasözü “Bir Yaşlı öldüğünde Koca bir Kütüphane Yanmıştır” der. Yaşlılara danışmak kültürümüzde var olan bir şeydir ve en önemlisi kendileri için bir karar alınacağında yaşlılarımıza danışmak en doğal unsurdur,  onların engin tecrübe ve bilgilerinden de bu meclisimizle faydalanmış olacağız. Yaşlılar Parlamentosunun bu ilk toplantısına katkılarınızdan dolayı siz değerli bilim insanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Yaşlılar Parlamentosunun merkezi yönetimden önce yerel yönetimlere yön verebileceğini vurgulayan Başkan Saffet Acar şöyle devam etti “Yaşlı parlamentosu hükümetin politikalarına yön verebileceği gibi yerelde Belediyelerin yapmış olduğu çalışmalara da şekil verecektir. Hatta merkezi yönetimden önce yerel yönetimler bu parlamento ile daha hızlı çalışabilecek ve yaşlılık çalışmalarını planlayabilecektir.  Şahsım olarak hep vurguladığım bir şey var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının; Yerel Yönetimlerin yapmış olduğu yaşlı, engelli ve kadın çalışmaları gibi programları takip etmesi gerekmektedir ve ilgili bir fon ayırması gerekmektedir. Her yerel yönetim kendi misyon ve vizyonuna göre yaşlılar üzerinde projeleri hayata geçiriyor; tamamen insiyatif ile yürüyen bu sistem çökme boyutuna gelmiştir çünkü; hiç birinde bu alanda uzman olan meslek elemanı yani gerontolog yok, biz ve Bizden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerontolog barındırmaya başladı, Bu konular bir belediyenin asli görevleri olan yol, su, kanalizasyon ve diğer altyapı – üst yapı hizmetlerinden çok daha ince ve profesyonellik gerektiren işler nitekim insan hayatına dokunan çalışmalar, bu yüzden gerekli önlemlerin ve ciddiyetin alınması gerekiyor. Yerel Yönetimler açısından yaşlılara yönelik yapılan çalışmaları ben bir örnek ile açıklayacağım, Türkiye’de ilk defa Demans Mobil Servisi hizmete geçirdik, projemizin amacı demanslı hastaları yakın takibe alarak, gerekli izlenimleri profesyonel bir şekilde yapmak ve hastalıktaki olumsuz seyri konunun uzmanları nörologlara götürerek vatandaşımızın yükünü almak.  Yani gittiğimiz bir hasta ile o hastanın varsa eşi, çocukları, torunları ortalama bir hesap ile 10 kişinin ihtiyaç ve durumlarını tespit etmek mümkün, o hastanın gerontoloğumuz tarafından yapılan sosyal incelemesinde aldığı notlar ile sosyal,beşeri, ekonomik yada diğer ne gibi sorunları olduğunu tespit ediyor ve belediyemizin konuyla ilgili birimi tarafından o ihtiyaç gideriliyor, bu şekilde Dinar’da belediye olarak girmediğimiz hane kalmıyor. Yaşlılar Parlamentosu ile alınan kararların yerel yönetimlerce de uygulanması o toplumun tamamına hizmet götüreceği de kesin bir durumdur. Bu yüzden oluşumumuz ülkemizin geleceğine yön verme de önemli bir yer teşkil etmektedir” dedi.

Parlamentonun ilk toplantısında kurullar belirlenerek bir sonraki toplantıya aktif katılımcıların seçileceği bilgisi alındı.


slayt1

Yaşlı Parlamentosunu Destekleyenler

  1. Dinar Belediyesi
  2. Akdeniz Üniversitesi
  3. UMIT Üniversitesi (Avusturya)
  4. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu
  5. Dokuz Eylül Geriatri Ana Bilim Dalı
  6. Ege Geriatri Derneği
  7. Adnan Menderes Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
  8. Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı

poster240117

borusur240117

 

Yaşlı Parlamentosu Üzerine Milliyet’in Haberi

Ulusal Yaşlılık Konseyi ve Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Antalya’da gerçekleştirilen “Yaşlı Parlamentosu” toplantısına katıldı.
Ulusal Yaşlılık Konseyi, Dinar Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile birlikte Türkiye’de ilk Yaşlı Parlamentosu kuruldu. Bu parlamento ile Türkiye’nin gelecekteki yaşlanma ve yaşlılığının planlanması hedefleniyor. Parlamentonun ilk toplantısına Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi Denetleme Kurulu Başkanı Alpaslan Belin, çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.
Parlamentonun açılış toplantısında konuşan, Acar ise ‘Yaşlılar Parlamentomusu’nun asıl amacının hızla yaşlanan ülke nüfusunun hükümet tarafından alınan ya da alınacak olan kararlara yön vermek, yaşlıların ihtiyaç ve gereksinimlerini daha sağlıklı karar verebilmeleri için belirleyici rol oynaması olduğunu aktardı. Acar, “Yaşlılara danışmak kültürümüzde var olan bir şeydir ve en önemlisi kendileri için bir karar alınacağında yaşlılarımıza danışmak en doğal unsurdur, onların engin tecrübe ve bilgilerinden de bu meclisimizle faydalanmış olacağız. Yaşlılar Parlamentosunun bu ilk toplantısına katkılarınızdan dolayı siz değerli bilim insanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşlı parlamentosu hükümetin politikalarına yön verebileceği gibi yerelde Belediyelerin yapmış olduğu çalışmalara da şekil verecektir. Hatta merkezi yönetimden önce yerel yönetimler bu parlamento ile daha hızlı çalışabilecek ve yaşlılık çalışmalarını planlayabilecektir” dedi.

“Yaşlılar Parlamentosu ile alınan kararların yerel yönetimlerce de uygulanmalı”
Başkan Acar, yaşlı vatandaşların hayatlarının daha iyi sürdürebilmeleri için parlamentonun faaliyet göstereceğini aktararak şunları söyledi:
“Şahsım olarak hep vurguladığım bir şey var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ‘Yerel yönetimlerin yapmış olduğu yaşlı, engelli ve kadın çalışmaları gibi programları takip etmesi gerekmektedir ve ilgili bir fon ayırması gerekmektedir. Her yerel yönetim kendi misyon ve vizyonuna göre yaşlılar üzerinde projeleri hayata geçiriyor tamamen inisiyatif ile yürüyen bu sistem çökme boyutuna gelmiştir çünkü hiç birinde bu alanda uzman olan meslek elemanı yani gerontolog yok, biz ve bizden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerontolog barındırmaya başladı. Yaşlılar Parlamentosu ile alınan kararların yerel yönetimlerce de uygulanması o toplumun tamamına hizmet götüreceği de kesin bir durumdur. Bu yüzden oluşumumuz ülkemizin geleceğine yön verme de önemli bir yer teşkil etmektedir.”

http://www.milliyet.com.tr/baskan-acar-yasli-parlamentosu-toplantisina-afyonkarahisar-yerelhaber-1807660/

Türk Medyasındayız!

ee-20170109_001249

GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi kamuya malolmuştur. Türk medyasının övgüyle söz ettiği GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi ulusal medyada halkımıza tanıtılarak, bu projeye katılmaya davet edilmiştir. Yaşlanma süreçlerini ve yaşlılık dönemini bilinçli olarak yapılandırmanın ve sağlıklı, zinde ve başarılı şekilde yaşlanmanın ülkemizdeki en güzel örneği olarak adından söz ettiren GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi üzerine medyada çıkan haberlerden örnekleri aşağıda sunuyor, tüm meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi bu projeyi desteklemeye davet ediyoruz.

Hürriyet Gazetesi:

http://www.hurriyet.com.tr/sinirlenmem-sabirliyimdir-40333646

http://www.hurriyet.com.tr/baskasiyla-didisme-40334793

GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesine Basından Örnekler

gatu012017-7

gatu012017-6

gatu012017-5

gatu012017-4

gatu012017-3

gatu012017-2

gatu012017-1

Prof. Dr. İsmail Tufan’ın “En Uzun Yaşayanlar” Belgeseli

Prof. Dr. İsmail Tufan’ın hazırladığı belgeselde Türkiye’nin altı ilinde yaşayan en uzun ömürlü insanlar   uzun yaşamlarının sırlarını anlatıyor. Hürriyet Gaztesinde pazartesi gününden itibaren takip edebilirsiniz.

Hürriyet Gazetesi

Sabah Gazetesi

Vatan Gazetesi

Time Türk

Sabah.com.tr  

Milliyet.com.tr

Videolar

NTV

Video

Türkiye Gazetesi: Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencileri ders başı yaptı (VİDEO)

 

Türkiye’de Başarılı Yaşlanmanın Adresi: GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi

GeroAtlas60+Tazelenme öncesi ve sonrası olmak üzere artık yaşlılık iki açıdan değerlendirilkebilir. Türkiye’de ilk defa GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi ile birlikte yaşlılık evde oturup vaklit öldürmekten kurtarılan bir yaşam dönemine dönüşmüştür.  İnsanın öğrenme ve merak özelliklerini biraraya getirerek, ömür boyu öğrenme konseptinde devreye sokarak, başarılı yaşlanan insanların çoğalmasına yardımcı olan buı girişimi ülke çapında bir akım haline getirmenin uğraşını veriyoruz. Akdeniz Üniversitesi, Ulusal Yaşlılık Konseyi ve Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği tarafından desteklenen bu yeni gerontolojik hareket geriden gelen genç nesillere de iyi bir örnek teşkil etmektedir.

 2112_web 23122016a_1_web 01122016_1_1_web

Yaşlılık sadece evde vakit öldürmek veya sadece torunlarla ilgilenmek ile sınırlı kalmamamlıdır. Bu bakış açısından yaşlılığı yapılandırmaktayız. Yaşlılığı kişinin yaşına göre değil, fonksiyonal yeterliliklerine göre tanımlayarak, en ileri yaşlara kadar bedensel, bilişssel ve sosyal yeterliliklerini korumalarına destek oluyoruz.

08122016_2_web 01122016_1_1-_web 03012016_1_web 13122016b_1_web

GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’ne katılımcı sayısı hızla artıyor. Yaşı 60 veya üzerinde olan bireyler konseptimize büyük bir ilgi gösteriyor. Şimdi sıra aynı ilginin meslektaşlarımızdan da gelmesidir. Bütün meslektaşlarımızı GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi’ni desteklemeye davet ediyoruz. Örneğin kendi anne ve babalarına da bu girişimi anlatabilir, onların da “GeroAtlas60+Tazelenme ailesinin” üyesi olmasını sağlayabilirler.

1312_web 30112016_1_web 2412_web

Gerontolojide 2016 Yılı Böyle Geçti

Gerontoloji açısından 2016 yılı son derece yoğun ve başarılı geçti. Sizin iç.in hazırladığımız özeti bir tıklayışta görebilir, isterseniz bilgisayarınıza indirebilirsiniz: gerontoloji-2016-laptop-dm4d1ure

Prof. Dr. İsmail Tufan’ın Almanya’da Yayınlanan Kitaptaki Makalesi

Tufan, İ. (2017). Das Altern der türkischen Gesellschaft und neue Herausforderungen für die Sozialpolitik der Türkei (s.409-428), in: Hoose, F., Beckmann, F., Schönauer, A.-L. (Hrsg.), Fortsetzung folgt – Kontinuität und Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Heidelberg, Berlin: Springer, VS.  

content2

PDF dosyası (kapak): content-1

PDF dosyası (makale): content

 

Prof. Dr. İsmail Tufan’ın Alman Dergisinde Yayınlanan Makalesi

makale-almanca

Zeitschrift „Migration und Soziale Arbeit“, Heft 4/2016.

PDF (makale) seiten-aus-migration-4_2016-high_331-1

Prof. Dr. ismail Tufan’ın Yeni Yıl Mesajı

Sayın Meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin yeni yılını kutlar, mutluluk, sağlık ve başarılar dileriz. AÜ gerontoloji Bölümü 2016 yılında önemli adımlar atmıştır. Ülkemizde yaşlanma ve yaşlılık araştırmacılığı alanında atılan bu adımların toplumumuz ve bireyler açısından önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Yaşlanan toplumun geleceği ve şekillendirilmesinde genç gerontologlara da önemli görevler düşecektir. Bu görüşten hareket ederek 2017 yılında da etkin adımlar atarak ülkemize kendi alanımızda en iyi desteği vermeye ve alanında liyakat sahibi genç gerontologlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Tekrar hepinizin yeni yılını kutlar, balarılar dileriz.

AÜ Gerontoloji Bölümü Başkanlığı

yeniyilkutlamasi

 

g60-1-logo

I.GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi (GATÜ) Sempozyumu

I.GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi (GATÜ) Sempozyumu için hazırlıklarımıza başladık. İlgilenen meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. İsmail Tufan (AÜ Gerontoloji Bölümü Başkanı)

ugs-logo

VIII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu

VIII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu’nun hazırlıkları başlamıştır. İlgilenen meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. İsmail Tufan (AÜ Gerontoloji Bölümü Başkanı)

Akdeniz Üniversitesi’nin Değerli Mensupları, Çalışanları ve Öğrencileri,

Gerontoloji sürekli ilerleyen ve önemi sürekli aratan bir bilim ve uygulama alanıdır. Türkiye’de göreli uzun süreden beri devam eden demografik ve sosyal dönüşüm süreçleri gerontolojik bilgiye duyulan ihtiyacımızı artırmaya devam ederken, bu yılın son aylarında yaklaşık 10 yıldan beri sürdürülen mücadelemizde mutlu sona erişmiş bulunmaktayız: Gerontolojide “gerontologsuz dönem” kapanmış, yerine Gerontolojide “liyakat sahipleri dönemi”  başlamıştır. Böylece bu alana nüfuz ederek Gerontolojinin ve gerontolog mesleğinin değer kaybına uğraması da önlemiştir. 2016 Ekim ayında “gerontolog mesleği” resmiyet kazanmıştır. Saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. İsmail TUFAN (AÜ Gerontoloji Bölümü Başkanı)

 

ugs-logo VII. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu

VII. Uluslararası Sosyal ve Gerontoloji Sempozyumu 19.- 20. Ekim 2016 Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyum Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Derneği (USUGD) kurucu üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirilmiştir. Profesör Tufan, beşinci sempozyumun ardından “bayrak yarışı” anlayışıyla altıncı sempozyumu, hakları USUGD‘da kalmak kaydıyla, sempozyumun yürütücülük görevinden çekilmiştir.

Altıncı sempozyumun yürütücülük görevini Prof. Tufan’dan devralan bilim insanı, USUGD‘da danışma gereği duymadan sempozyumun logosunu değiştirmeye kalkışınca, USUGD yönetim kurulu kararıyla, hukuki işlem yapmadan sempozyumun yürütücülüğünü Yrd. Doç. Dr. Suzan Yazıcı’ya vermiştir. Bu yıl çok zor koşullar altında gerçekleştirilen sempozyuma yine yerili ve yabancı bilim insanları katılmıştır.

g60-1-logo GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi

GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi, 2000 yılından beri süregelen Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasının bilgi ve deneyimleri sonucunda, Prof. Dr. İsmail Tufan’ın ülkemize kazandırdığı 60 yaş ve üzeri bireylerin gönüllü katıldığı projedir. Öğrenme yaşı doğum ile ölüm arasındaki her andır. GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi, ömür boyu öğrenme temeline dayanmaktadır. İnsan kendi içinde yaşadığı toplumun sunduğu olanaklar ölçüsünde gelişebilir. Gelişme, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Ancak bunun anlamlı olabilmesi için yaşlılık döneminin anlamlı şekilde yapılandırılması gerekir ve bu da ancak “bilgi” ile olabilir. Bilgi sayesinde sağlıklı aktif ve başarılı yaşlanma olasılığı artmaktadır. GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi “yaşlanmayan gönüllerin” (merhum Hatice Aktaş, 103 yaşında) okuludur. Bilgiyle yaşlanmak bilgisizce genç kalmaktan iyidir!

Gerontologlar İçin Türkçe Kitaplar

  Tufan, İ. (2016). Nazilli Yaşlılık Araştırması. İstanbul: Nobel.  

Yolunuz bir gün Nazilli’ye düşerse, ilin girişinde üzerinde şu sözlerin yer aldığı bir levha karşınıza çıkar: “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan ve uzun ömürlü insanların yaşadığı şehir.” Prof. Dr. İsmail Tufan’ın çalışmalarından hareket ederek Nazilli Belediyesinin yazdırdığı bu levhadaki iddia yine Prof. İsmail Tufan tarafından mercek altına alınıyor ve yaşlanmanın Nazilli’de, diğer yörelere göre gerçekten daha olumlu sonuçlarla bağlantılı olup olmadığı sorusuna ampirik cevaplar veriyor. Bir taraftan Nazilli’de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktarırken diğer taraftan bilimin keskin kıstaslarından hareket ederek Nazilli Yaşlılık Araştırması’nda (NAYAR) “Nazillili” ve “Nazillili Olmayan” başlığı altında iki grubu ampirik verilere dayanarak karşılaştıran araştırmacının aktardığı bilgilerden, Gerontoloji, yaşlanma ve yaşlılık hakkında da bilgi edinmek mümkün oluyor. Prof. Dr. İsmail Tufan hem ampirik araştırmacılığa ilgi duyanları unutmuyor hem de kendi yaşlanmasını ve yaşlılığını anlamak isteyenleri göz önüne alarak bir başucu kitabı ortaya koyuyor. Merakla okuyacağınız bu kitapta yaşlılığın felsefi açıdan kısa bir tarihçesi, Türkiye’deki demografik değişimler ve bir ampirik araştırmanın nasıl gerçekleştirildiği üzerine pek çok bilgi bulacak ve bunları başka araştırmaları değerlendirirken de kullanabilecek konuma geleceksiniz.

 

  Tufan, İ. (2016). Antikçağdan Günümüze Yaşlılık ve Yaşlanma, Geliştirilmiş 2.Baskı. İstabul: Nobel.

İnsan antik çağ’dan beri yaşlanmasına ve yaşlılığına ilgi duymuştur. İlgisini tutumlarına, düşüncelerine ve davranışlarına yansıtmış, atasözlerinde, felsefelerinde, edebiyatında yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Değişik kültürlerin yaşlanma ve yaşlılık hakkında eskiden olduğu gibi bugün de duygu, düşünce ve davranışları arasında farklılıklar vardır. Fakat modern toplumun insanı bunların farkında olmayıp, yaşlanma ve yaşlılık hakkında kendi düşüncelerinin en geçerli ve en doğru olduğuna inanmaktadır. Ancak yaşam süresinin uzaması yaşlanma ve yaşlılığı daha iyi tanıma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Prof. Dr. İsmail Tufan, bu kitabında geçmişten, güncel ve değişik farklı kültürlerden verdiği örneklerle yaşlanma ve yaşlılığın değişik simalarını tanıtmaktadır.

 

 

  Tufan, İ. (2016). Bakıma Muhtaç – Türkiye’de Alzheimer Hastası Yaşlıların Bakımı. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Düşünün ki yaşlısına bakan aile fertleri grev yaptı ve yaşlıları devlete teslim edip “Al, sen bak!” dedi. Ortaya çıkacak kaosu tahmin edebiliyor musunuz?

Milyonlarca yaşlıya bakan, karşılığında ücret bile talep etmeyen, en kapsamlı “bakım kurumu” olan ailenin yaşlısına bakmaktan vazgeçmesi, sosyal sistemin çökmesi demektir. İsmail Tufan, yaşlılıkta bakıma muhtaçlık sorununun çözümüne ailenin katılımının sürmesi için psişik, sosyal, fiziksel ve ekonomik sorunlarına getirilecek her akıllı ve anlamlı çözümün topluma kazanç olarak geri döneceğini araştırma bulgularıyla aktarıyor.

Bakıma muhtaç yaşlıların arasında Alzheimer hastaları en zayıf halkayı oluşturuyor. Ülkemizde onlara sadece aileleri bakıyor ve sorunlarına devletin katkısı olmadığı gibi özel sektörün de çözüm getirmediği görülüyor. Alzheimer hastası yaşlısına evde bakan bireylerin sorunları hakkında yürüttüğü araştırmasının sonuçlarını aktaran Tufan, bakıma muhtaçlığı bakıcı ve bakılan açısından ele alan ampirik bulgulardan hareket ederek Türkiye’nin ilk gerontolojik bakım modelini sunuyor. “İlk bakım modeli” yaşlısına bakan bireylerin yükünü hafifletecek çözüm önerileri getiriyor. Tufan, Türkiye’deki çeşitli illerde başarıyla uygulanan projelerinin yanı sıra, yeni önerilerini de bu kitapta paylaşıyor.

 

  Tufan, İ. (2015). Gerontologdan Meraklısına İstatistik Müsveddeleri. Ankara, İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Belki farkında olmasak da istatistik ile iç içe yaşıyoruz. Hava durumundan trafiğe, para kurlarından borsa endekslerine kadar her gün çeşitli istatistiklerle karşılaşıyoruz. Ama bu istatistiklerin nerden geldiğini, nasıl hesaplandığını, ardındaki mantığını bilenler azdır. Özellikle gerontoloji ve sosyal bilimlerin ve fen bilimlerinin her alanında ve öğrenimi gören gençlerde rastladığım bu sıkıntıyı gidermeye çalıştım. İstatistiğin mantığını kavrama sorunlarını basit ve anlaşılır dille aşmaya ve istatistiğin temel kavramlarını anlatmaya çalıştım. Bol örnek, diyagram ve şekillerle pratik odaklı bir çalışma, meraklısına ve araştırma alanına çıkacak her araştırmacı için yararlı bir başucu kaynaktır.

 

 

  Tufan, İ. (2015). Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Türkiye’de yaşlanma konusuna tıbbi bir yaklaşım hâkim. Yaşlıların sayısında artışların öngörüldüğü günümüzde, bu alana ait gerontolojik bilgi eksikliğinden yola çıkan İsmail Tufan, yaşlılığın sosyal gerçekliğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi’nde Tufan, Talcott Parsons’ın sistem teorisinden yararlanarak Türkiye’de yaşlılığın sosyal sisteme entegrasyonunu tartışıyor ve yaşlılığın sosyal yapısını analiz ediyor. Demografik değişimlerin yaşlanma ve yaşlılığa etkilerini saptamak için toplumu sosyal bir sistem olarak inceliyor. Değişen nüfus yapısında yaşlılığın sistemsel sorunlarını ele alan Tufan, kitabını bir hizmet tasarım sistemi modeliyle bitiriyor.

İsmail Tufan Osnabrück Üniversitesi Vetcha Fakültesi Gerontoloji Bölümünü bitirdi, uzun yıllar Almanya’da yaşadı. Psikoloji, psikoterapi ve pedagoji eğitimi aldı. 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin ilk gerontoloji bölümünü kurdu. Aydın, Nazilli, İzmir, Ordu ve Dinar’da demans ve Alzheimer hastaları için ilk bakım modelini hayata geçirdi. Bu çalışmalarının sonucunda Tufan Çark Modelini geliştirdi. Nazilli’de, Türkiye İleri Yaş Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu. TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye Gerontoloji Atlası araştırmasını yürüten İsmail Tufan, halen Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünde öğretim üyesidir.

Linkler

http://www.hurriyet.com.tr/bu-universitede-kazak-oremeyen-erkek-mezun-olamiyor-40328296

http://www.orduolay.com/gundem/turkiyenin-ilk-60-yas-ustu-universitesi-antalyada-acildi/10634

http://www.halkinhabercisi.com/bu-universite-farkli-60-yas-ustu-kisiler-kayit-yaptirabiliyor

https://www.kamugundemi.com/haberler/sadece-60-yas-ustunun-katildigi-universite-de-dersler-basladi-h103050.html

https://www.youtube.com/watch?v=OzRVzHxhsdU

https://www.youtube.com/watch?v=0Tlani6EdeA

https://www.youtube.com/watch?v=p9VYcB4X5uQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZNLDvrUSl-E

http://www.ntv.com.tr/video/n-hayat/n-hayat-iste-tazelenme-universitesi,enLeGAc2TEut07WBXJKhvg

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/video/turkiye-nin-en-yasli-universite-ogrencileri-ders-basi-yapti-9369.aspxhttp://m.a24.com.tr/yaslilik-universitesi-acildi-haberi-40065538h.html?h=48

http://www.iha.com.tr/video-turkiyenin-en-yasli-universite-ogrencileri-ders-basi-yapti-87549/

http://www.yurtgazetesi.com.tr/turkiye-nin-ilk-yasli-universitesi-ilgi-cok-yogun/17810/

http://www.milliyet.com.tr/turkiye-nin-en-yasli-universite-ogrencileri-antalya-yerelhaber-1375896/

http://www.hurriyet.com.tr/sadece-60-yas-ustune-acik-universite-40208606

http://www.hurriyet.com.tr/tazelenme-universitesi-ogrencileri-birinci-sinifta-40332190

http://www.yenisafak.com/gundem/kazak-oremeyen-erkek-mezun-olamiyor-2593795

http://www.sabah.com.tr/akdeniz/2017/01/07/kazak-erkekler

http://www.antalyahaberler.com.tr/yasli-universitesinde-kazak-oremeyen-erkek-mezun-olamiyor-9002h.htm

https://www.habersefi.com/haber/bu-universiteye-60-yasindan-kucukler-giremiyor-9185.html

http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/sadece-60-yas-ustune-acik-universite-1366169/

http://www.kpsscafe.com.tr/egitim-haberleri/turkiye-de-bir-ilk-tazelenme-universitesi-h63852.html

http://www.gazete2023.com/yasam/yaslilara-tazelenme-universitesi-h53733.html

http://www.iha.com.tr/haber-turkiyenin-en-yasli-universite-ogrencileri-ders-basi-yapti-559622/

http://listelist.com/geroatlas60-tazelenme-universitesi/

http://sondakika-24.com/tr-tr/haberler/33009/turkiyenin-ilk-60-yas-ustu-universitesi-antalyada-acildi

http://www.haberler.com/yasli-universitesi-nde-dersler-basladi-9020363-haberi/

En güzel çağ: 60 yaşın üzerinin kayıt yaptırabildiği üniversite Antalya’da açıldı

http://www.sabah.com.tr/pazar/2017/01/08/uzun-yasayacagiz-yer-acin-yasliliga

http://www.hurriyet.com.tr/yasilar-icin-universite-40210647

http://www.hurriyet.com.tr/yasilar-icin-universite-40210647

http://www.kocaelihaberleri.com.tr/yasam/yasli-universitesi-canlilik-sagliyor-h3191.html

http://www.haberler.com/bu-universitede-kazak-oremeyen-erkek-mezun-9135144-haberi/

http://www.antalyahaberler.com.tr/yasli-universitesinde-kazak-oremeyen-erkek-mezun-olamiyor-9002h.htm

http://www.yenisafak.com/gundem/kazak-oremeyen-erkek-mezun-olamiyor-2593795

http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/sadece-60-yas-ustune-acik-universite-1366169/

http://www.hurriyet.com.tr/yasli-universitesinde-dersler-basladi-40294607

http://www.milliyet.com.tr/turkiye-nin-ilk-60-yas-ustu-universitesi-antalya-yerelhaber-1618678/

GeroBülten

GeroBülten 1

GeroBülten 2

GeroBülten 4

GeroBülten 5

GeroBülten 6 

GeroBülten 7

GeroBülten 8

GeroBülten 9

GeroBülten 10

GeroBülten 13

GeroBülten 14

GeroBülten 15

GeroBülten 16

 


Gerontolojinin Ruhu ve Müdahil Bir Bilim Olarak Gerontoloji 

Özgür Arun

6. Uluslararası Sosyal & Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu Başkanı & Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi

6. Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu

 

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)