GeroAtlas60+Tazelenme Üniversitesi

g60-1-logo

GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi, 2000 yılından beri süregelen Türkiye Gerontoloji Atlası (GeroAtlas) araştırmasının bilgi ve deneyimleri sonucunda, Prof. Dr. İsmail Tufan’ın ülkemize kazandırdığı 60 yaş ve üzeri bireylerin gönüllü katıldığı projedir. Öğrenme yaşı doğum ile ölüm arasındaki her andır. GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi, ömür boyu öğrenme temeline dayanmaktadır. İnsan kendi içinde yaşadığı toplumun sunduğu olanaklar ölçüsünde gelişebilir. Gelişme, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Ancak bunun anlamlı olabilmesi için yaşlılık döneminin anlamlı şekilde yapılandırılması gerekir ve bu da ancak “bilgi” ile olabilir. Bilgi sayesinde sağlıklı aktif ve başarılı yaşlanma olasılığı artmaktadır. GeroAtlas 60+ Tazelenme Üniversitesi “yaşlanmayan gönüllerin” (merhum Hatice Aktaş, 103 yaşında) okuludur. Bilgiyle yaşlanmak bilgisizce genç kalmaktan iyidir!

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)