GENEL AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

GENEL AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KESİN KAYIT DUYURUSU

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.

Fakültemize yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin İntibak Formlarını incelemeleri ve hangi sınıfa intibaklarının yapıldığına dikkat etmeleri, alt yarıyıllardan dahil olmak üzere almak zorunda oldukları dersleri bilmeleri önemlidir. Formlar öğrencilerin e-mail adreslerine gönderilecektir.

 Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Son Tarihi: 02 EKİM 2020

(Bu tarihten sonra Dekanlığımıza ulaşan evraklar dikkate alınmayacaktır. Postada yaşanabilecek gecikmelerden öğrenci sorumludur)

 

Ders Muafiyetleri ile ilgili aşağıda açıklama yapılmıştır.

Muafiyet formlarında belirtilen derslerin sınıf ve dönemleri

100 kodlu dersler 1. Sınıf  (tek olanlar güz, çift olanlar bahar yarıyılı)

200 kodlu dersler 2.sınıf (tek olanlar güz, çift olanlar bahar yarıyılı)

300 kodlu dersler 3. Sınıf (tek olanlar güz, çift olanlar bahar yarıyılı)

400 kodlu dersler 4. Sınıf (tek olanlar güz, çift olanlar bahar yarıyılı)

Örneğin:  “ xyz102 “   kodlu ders 1. Sınıf bahar

abc401”     kodlu ders 4. Sınıf güz ,

 “ELK287” kodlu ders 2. Sınıf güz,

LAF352”    kodlu ders 3. Sınıf bahar dönemi dersini ifade etmektedir.

Ayrıca, Fakülte web sayfasında “öğrenci işlemleri” kısmında  “Fakültemiz Bölümlerine ait ders katalogları” sekmesi altından ilgili bölümün ders kataloguna bakılarak tüm dönemlerde alınması gereken dersler görülebilir.

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

– Not Çizelgesi (Transkript) – Onaylı

Disiplin Ceza Belgesi (transkriptte yazıyorsa ayrıca bir belgeye gerek yoktur)

– Öğrenci Belgesi – Onaylı veya e-devletten

-İkinci öğretimden örgüne geçenler için % 10’a girdiğine dair belge

– Hazırlık Sınıfı Belgesi  Onaylı (İngiliz Dili, Alman Dili ve Rus Dili Bölümlerine  kabul edilenler getirecektir.) –  Transkriptlerinde hazırlık notu belirtilen öğrencilerin ayrıca belge getirmelerine gerek yoktur.

ÖSYM yerleştirme belge örneği

– Kimlik fotokopisi

– Fotoğraf (2 adet)

– Dilekçe (Fakültemize, belirtilen şartlara ve ders intibaklarına göre kesin kayıt yaptırmayı kabul ettiğine dair) (Dilekçe örneği http://oidb.akdeniz.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-yatay-gecis-kayit-tarihleri-ile-ilgili-islemler/

 

GENEL AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI:

Alman Dili ve Ed. Kurumiçi

Arkeoloji Kurumlararası

Coğrafya Kurumlararası

Felsefe Kurumlararası

Psikoloji Bölümü Kurumlararası

İngiliz Dili ve Ed GANO_Yatay Geçiş 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yurt Dışı Yatay Geçiş

Rus Dili Bölümü Kurumlararası

Sanat Tarihi Kurum İçi Yatay Geçiş

Sanat Tarihi Kurumlararası Yatay Geçiş

Sosyoloji Bölümü Kurumlararası

Tarih Bölümü Kurumlararası

Türk Dili ve Edebiyatı Kurumlararası

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)