Öğretim Programları

32

Lisans: Örgün Öğretim Programı

Ders programı, derslerin ad ve kodları, dersin öğretim elemanı ve benzeri bilgiler için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sayfası
Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayfası

Lisans: İkinci Öğretim Programı

Ders programı, derslerin ad ve kodları, dersin öğretim elemanı ve benzeri bilgiler için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sayfası
Akdeniz Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayfası

Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı

Öğrenci Alımı: Yüksek Lisans programımıza öğrenci alımı konusunda ilgili ilanlar ve başvuru koşulları için Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasını takip ediniz.

Ders Adları ve Kodları: Yüksek Lisans Programı Ders Adları ve Kodları İçin Lisansüstü Ders Adları ve Kodları Bağlantısını Kullanabilirsiniz.

Ders Görevlendirmeleri: Yüksek Lisans Dersleri İçin Ders Görevlendirmelerine Lisansüstü Ders Görevlendirmeleri Bağlantısından Ulaşabilirsiniz.

Kayıt Yenileme İşlemleri İçin Bölümümüze Doğrudan Başvurunuz.


Yüksek Lisans (Tezli) Programı

Öğrenci Alımı: Yüksek Lisans programımıza öğrenci alımı konusunda ilgili ilanlar ve başvuru koşulları için Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasını takip ediniz.

Ders Adları ve Kodları: Yüksek Lisans Programı Ders Adları ve Kodları İçin Lisansüstü Ders Adları ve Kodları Bağlantısını Kullanabilirsiniz.

Ders Görevlendirmeleri: Yüksek Lisans Dersleri İçin Ders Görevlendirmelerine Lisansüstü Ders Görevlendirmeleri Bağlantısından Ulaşabilirsiniz.

Kayıt Yenileme İşlemleri İçin Bölümümüze Doğrudan Başvurunuz.


Doktora Programı

Öğrenci Alımı:Doktora programımıza öğrenci alımı konusunda ilgili ilanlar ve başvuru koşulları için Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasını takip ediniz.

Ders Adları ve Kodları: Doktora Programı Ders Adları ve Kodları İçin Lisansüstü Ders Adları ve Kodları Bağlantısını Kullanabilirsiniz.

Ders Grevlendirmeleri: Doktora Dersleri İçin Ders Görevlendirmelerine Lisansüstü Ders Görevlendirmeleri Bağlantısından Ulaşabilirsiniz.

Kayıt Yenileme İşlemleri İçin Bölümümüze Doğrudan Başvurunuz.


Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)