İletişim

İletişim Adresleri:

Tel: +90 242 227 44 00 (Santral) / (Dahili: 3202)

+90 242  310 32 02

E-posta:  felsefe@akdeniz.edu.tr

Adres: Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 070058 Antalya/TÜRKİYE

Ad Soyad E-Posta Telefon
Prof. Dr. Çetin BALANUYE  balanuye@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (6188)
Prof. Dr. Hasan ASLAN  haslan@akdeniz.edu.tr  0242 227 44 00 – Dahili: (6171)
Prof. Dr. Şahin FİLİZ  karabagsahin@gmail.com 0242 227 44 00 – Dahili: (6180)
Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ  sdonmez@akdeniz.edu.tr
Doç. Dr. Şahin ÖZÇINAR sahinozcinar@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (6143)
Doç. Dr. M. Fatih DOĞRUCAN fatihdogrucan@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (3228)
Dr.Öğr.Üyesi Önder BİLGİN obilgin@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (6137)
Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül DOĞRUCAN ayseguldogrucan@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (3283)
Dr.Öğr.Üyesi Ali Bilge ÖZTÜRK alibilgeozturk@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (3249)
Dr.Öğr.Üyesi Ekin KAYNAK ILTAR ekinkaynak@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (3252)
Dr.Öğr.Üyesi Özlem TOPCAN ozlemtopcan@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (3256)
Öğr. Gör. Serpil SATI serpilsati@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (3229)
Arş. Gör. Orkan ERNALBANT orkanernalbant@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (3253)
Arş. Gör. Serdar SAKINMAZ serdarsakinmaz@akdeniz.edu.tr 0242 227 44 00 – Dahili: (3251)
Arş. Gör. Mehmet TÜKENMEZ
Bölüm Sekreteri: Fatoş NAS 0242 227 44 00 – Dahili: (3202)

0242  310 32 02

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)