Felsefe Bölümü

1

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü

Felsefe Bölümü 2001 yılında Prof.Dr. Hasan Aslan tarafından kurulmuş olup, 2002 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans programlarında Felsefe Anabilim Dalı’na öğrenci alınmaya başlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora programımızda eğitim verilmektedir. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Bölümümüz lisans öğrenimine geçmiş olup, öğrenim süresi toplam 8 yarıyıldır. Felsefe Bölümü; Sistematik Felsefe ve Mantık ABD, Felsefe Tarihi ABD, Bilim Tarihi ve Felsefesi ABD, Türk-İslam Düşüncesi olmak üzere toplam dört Anabilim Dalından oluşmaktadır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında lisans ikinci öğretim programına geçmiş olup, öğrenim süresi toplam 8 yarıyıldır. Farabi Programımız ve Erasmus Programımız devam etmektedir. Öğrencilerimizin kurmuş olduğu Felsefe Topluluğu, Üniversitemizdeki en aktif topluluktur.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora yapmanın yanında Araştırma Görevlisi, Uzman ve Okutman olarak görev yapma olanağına sahip olmaktadır. Felsefe bölümü lisans programı içindeki derslere ek olarak, formasyon derslerini alan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullara ek olarak, özel okullar ile dershanelerde “Felsefe Grubu Öğretmeni” olarak çalışmaktadırlar.

 

YAKLAŞMAKTA OLAN ETKİNLİKLERİMİZ:

 

 

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)