Fakültemiz Psikoloji Bölümünde Yürütülen KA2 Avrupa Birliği Projesi

“ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN DİJİ-HOLİSTİK EĞİTİME ENTEGRASYONU- INTEGRATİNG SPECIAL-NEEDS INDIVIDUALS INTO DIGI-HOLISTIC EDUCATION” ADLI AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS + KA2 OKUL EĞİTİMİ STRATEJİK ORTAKLIK PROJESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde başvurulan “Özel Gereksinimli Bireylerin Diji-Holistik Eğitime Entegrasyonu- Integrating Special-Needs Individuals Into Digi-Holistic Education” adlı Avrupa Birliği Erasmus + KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesine Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile ortak olmuştur.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ortaklığıyla, diğer Fakültelerimizden Öğretim Üyeleri’nin de yer aldığı “INtegrating Special-needs Individuals into Digi-holistic Education” KA2 projesi, yaklaşık 300.000 Avroluk hibe almaya hak kazanmıştır.

Proje ekibinde proje kurum yürütücüsü olarak Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ece VARLIK ÖZSOY, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden Doç. Dr. Nesrin SÖNMEZ, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Doç. Dr. Nuray GEDİK yer almaktadır.

INSIDE Projesinin İçeriği:

“INSIDE/İÇERİDE” Projesi; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin dijital çağda sosyal beceri kazanım sürecinde, özel eğitimciler, veliler ve öğrencilerden oluşan hedef kitleye yönelik yaratıcı uygulamalar içeren ve öğretmenlik mesleğinin profilinin güçlendirilmesine odaklanan yenilikçi bir projedir. Proje, Akdeniz Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, Bask Ülkesi Üniversitesi, Dublin Üniversitesi ve AIJU Araştırma Enstitüsü ortaklığında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Ortaklık, Türkiye’den bölgesel bir eğitim kurumu, İngiltere, İrlanda, İspanya ve Türkiye’den dört üniversite ve İspanya’dan bir araştırma kurumunu içermektedir.

INSIDE Projesinin Temel Amaçları:

 1. Yükseköğretim kurumları arasındaki stratejik ve yapılandırılmış işbirliğini güçlendirmek,
 2. Özel eğitim öğretmenlerinin sınıflarda yenilikçi bir diji-bütünsel öğretim modülünü benimsemelerini sağlamak,
 3. Öğretme-öğrenme materyalleri ile ilgili olarak yüksek kaliteli erken çocukluk eğitim sistemleri (EÇEB Konseyi Tavsiyesi ile uyumlu olarak) geliştirmek,
 4. Özel eğitime ihtiyaç duyan hafif zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin yenilikçi dijital içeriklerle ‘sosyal uyum becerileri’ kazanmalarını sağlamak,
 5. Creative Commons lisansı ile ücretsiz dijital eğitim kaynakları yaratmak,
 6. Eğitimdeki dijital değişimlere organizasyonel düzeyde uyum sağlamak,
 7. Özel eğitim öğretmenlerinin ve velilerin/ebeveynlerin Avrupa yanlısı dijital okuryazarlık becerilerini artırmak ve özel eğitim gereksinimi olan çocukların topluma dijital olarak dahil edilmesi için farkındalığı artırmak,
 8. Özel eğitim gereksinimi bulunanlara yönelik dijital uygulamaların eğitim-öğretim süreçlerine dahil edilmesi konusunda bir tavsiye politikasının geliştirilmesini desteklemektir.

INSIDE Projesinin Çıktıları ve Beklenen Etkisi

“INSIDE” projesi dört entelektüel çıktı yaratmayı hedeflemektedir:

 1. Bir digi-bütünsel öğretme/öğrenme modülü,
 2. Modülü destekleyen dijital içerikler,
 3. Çıktıların tüm içeriğinin kullanıcılar tarafından erişilebilir olduğu bir e-öğrenme platformu
 4. Tüm verileri, raporları ve diğer somut materyalleri içeren raporlar seti.

Projenin beklenen etkisi, özel eğitim öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlığı becerilerini geliştirerek, sosyal uyum becerileri için kullanıma hazır bir diji-bütünsel öğretme-öğrenme modülü oluşturarak özel eğitim öğrencilerinin dijital katılımını arttırmak, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimine ebeveynlerin de düzenli şekilde dahil edilmesini sağlayan her yerden ve her zaman erişilebilen öğrenme platformu geliştirmektir. Uzun vadede, daha fazla akademisyenin, araştırmacının, müfredat geliştiricilerin ve politika yapıcıların, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin dijital ortamda sosyal becerilerin desteklenmesi ile ilgilenmesi ve böyle bir dijital çağda topluma uyumlarına katkıda bulunmaları beklenmektedir.

INSIDE Projesinin Süresi:

36 ay olarak planlanmıştır.

Ulusötesi Toplantılar

“INSIDE” Projesi, farklı amaçlara sahip iki kısa süreli ortak personel eğitim etkinliğini (LTT) içermektedir.

İlk LTT, Kasım 2021’de AIJU tarafından dijital içeriklerin oluşturulmasından sorumlu 12 ICT öğretmeninin katılımıyla 5 gün boyunca İspanya’da gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara “Articulate Storyline 3” konulu bir eğitim verilmiştir.

İkinci hareketlilik ise Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tarafından organize edilen dijital-bütünsel öğretim/öğrenme modülünün tasarımı olacaktır. Etkinlik, dijital-bütünsel bir öğretme/öğrenme modülü hazırlamak için özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitiminde dijital teknolojilerin entegrasyonu ve etkili kullanımı hakkında eğitim ve faaliyetleri kapsayacaktır.

Project INSIDE ayrıca dört ulusötesi proje yönetimi toplantısını içermektedir.

Proje ile ilgili fotoğraflar için tıklayınız

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr