Fakülte Kurullarımız

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK  (Dekan)

Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

Prof. Dr. Burçin ERDOĞU

Prof. Dr. Fatih ONUR

Prof. Dr. Gül IŞIN

Prof. Dr. Çetin BALANUYE

Prof. Dr. Abdullah KARAÇAĞ

Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK

Prof. Dr. Cemali SARI

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK

Prof. Dr. Ali CİN

Doç.  Dr. Mustafa ŞAHİNER

Doç.  Dr. Reyhan ÇELİK

Doç.  Dr. Furkan ÖZTÜRK

Doç.  Dr. Seda BAYRAKTAR

Doç.  Dr. Evrim GÜLBETEKİN

Yrd.Doç. Dr. Tarana OKTAN


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK  (Dekan)

Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ

Prof. Dr. Tuncer DEMİR

Prof. Dr. Abdullah KARAÇAĞ

Doç. Dr. Güven DİNÇ

Doç. Dr. Evrim GÜLBETEKİN

Dr. Öğrt. Üyesi Kemal DEMİR


Kalite Kurulu

     Doç. Dr. Güven DİNÇ

Dr. Öğr. Üyesi Kemal DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Ece VARLIK ÖZSOY
Öğr. Gör. Mehmet Galip ZORBA
Dr. Öğr. Üyesi Ekin KAYNAK ILTAR
Dr. Öğr. Üyesi Eda Havva TAN METREŞ
Araş. Gör. Elif KARABACAK
Araş. Gör. Merve Suzan ILIK
Araş. Gör. Yaşar ARLI
Araş. Gör. Emirhan BERBEROĞLU
Araş. Gör. Fatma AVCU
Araş. Gör. Diren ÇAKILCI
Araş. Gör. Orkan ERNALBANT
Araş. Gör. Büşra ÇELİK

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax) / e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr