Programlar

Programlar

Bölümün kuruluşuyla birlikte, 1997 yılında Yüksek Lisans ve bir yıl sonra da, 1998 yılında doktora ve lisans programları açılmıştır. 2000 yılından itibaren bölüme, zorunlu olmayan bir yıl Almanca hazırlık programı getirilmiştir. Öğrencilerin Almanca öğrenmeleri bölüm derslerinde (özellikle Eski Yunanca ve Latince’de) ve ileriye yönelik bilimsel çalışmalarında başarılı olmaları açısından çok önemlidir.


Lisans Programı

LİSANS EĞİTİMİ

Akdeniz Üniversitesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde öğrenciler öncelikle artık konuşulmayan ve bu nedenle “ölü” olarak adlandırdığımız iki tane dili öğrenirler. Bunlar Eski Yunanca ve Latincedir. Bu diller Batı Uygarlığı olarak adlandırdığımız coğrafyanın içerisinde kalan ülkelerin konuştukları dillerin kökenini oluşturmaktadır. Oldukça kapsamlı ve zor olan bu “ölü” dilleri öğrenebilmek için daha önceden herhangi bir yabancı dili (batı dillerinden birisini) çok iyi düzeyde olmasa da gramer yapısı açısından iyice öğrenmiş olmak, dil öğrenmeyi sevmek ve buna yatkınlık ile masa basında sıkılmadan, tutkuyla ve saatlerce çalışabilmek gerekmektedir. Bu iki dili iyi düzeyde öğrenmek, ilgili bilim dalına, yani Epigrafi bilimine adım atmanın ilk ve ön koşuludur.

Çünkü bu diller asıl amaç olan bilimsel çalışmaları yapabilmek için birer araçtır. Bölümde, amaca uygun olarak ilk dört yarıyıl ağırlıklı olarak Eski Yunanca ve Latince dersleri okutulmaktadır. Bu derslerin yanı sıra Eski Yunan ve Roma dünyasını kültürel, tarihi coğrafi, sosyal, siyasal, edebi ve felsefi açıdan ve özellikle epigrafik malzeme ağırlıklı olarak inceleyen dersler de verilmektedir. Bu dersler de antik dünyayı öğrenebilmek için zorunlu ve eskiçağ bilimleri yapabilmek için temeli oluştururlar. Beşinci yarıyıldan itibaren ise, Epigrafi bilimiyle ilgili derslere ve yazıt çözümüne geçilmektedir.

165 164


Lisansüstü Programları

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde hem yüksek lisans hem de doktora programları bulunmaktadır.


Myra Gezisi 30.04.2010

 

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)