Latin Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümünün Yunan Dili ve Edebiyatı ABD’nın yanı sıra 2. Anabilim dalı olarak Lisans seviyesinde ilk kez 2019 yılı Güz Döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Gerek dil yapıları bakımından, gerekse tarihsel, kültürel ve idari olarak iç içe geçmiş Eski Yunan ve Roma kültürünü birbirinden ayırmak olanaksızdır. Bu nedenle her iki kültür tek bir isim altında Greko-Romen kültürü olarak adlandırılmıştır. Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalını seçmiş olan bir öğrenci öncelikli olarak, Roma İmparatorluğu’nun yanı sıra Eski Yunan medeniyetinin dilini, edebiyatını, kültürünü ve tarihini öğrenir.  Dolayısıyla öğrenciler öncelikle artık konuşulmayan ve “klasik” ve “ölü” olarak adlandırdığımız Latince ve Eski Yunancayı öğrenmek suretiyle her iki dilde yazılmış edebi metinler ve diğer belgeleri anlar, tarihi yorumunu yapar ve bilgi üretir.


Res Gestae Divi Augusti ~ Ancyra

Bu yolla bilgi üreten bilim dalına Klasik Filoloji; bu bilgiyi üreten kişiye de Klasik Filolog adı verilir. Bu diller Batı Uygarlığı olarak adlandırdığımız ül­kelerin konuştukları dillerin kökenini oluşturmaktadır. Bu iki dili iyi düzeyde öğrenmek, ilgili bilim dalına adım atmanın ilk ve ön koşuludur. Çünkü bu diller asıl amaç olan bilimsel çalışmaları yapabilmek için birer araçtır. Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde İstanbul ve Ankara üniversitelerinden farklı olarak, daha çok Klasik Filolojinin bir alt dalı olan ve “Epigrafi” olarak adlandırılan bir bilim dalında akademik çalışmalar yürütülmekte ve bölümde okuyan öğrencilere de Yunan ve Latin Epigrafisi özelinde bu bilim dalının gerekleri öğretilmektedir. Epigrafi genel olarak, bugün artık kimsenin konuşmadığı, ölü bir dilde, taş, pişmiş toprak, metal veya benzer malzemeler üzerine Antikçağ’da yazılmış ve günümüze iyi ya da kötü bir şekilde korunarak gelebilmiş bel­geleri deşifre eden, okuyan, anlayan ve bu belgeleri modern bir dile çevirerek tarihi yorumunu yapan bilim dalına verilen isimdir. Bölümümüzde bunun yanı sıra epigrafik malzemelerle doğrudan ilişkili olan veya olmayan Greko-Romen kültürünü bir bütün olarak anlamaya yönelik olarak Latince ve Eski Yunanca olarak yazılmış Antik Dönem yazarlarına ait edebi eserler de okunup yorumlanmaktadır.


Azatlı bir Çifte ait Mezar Yazıtı ~
Roma

 

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)