İletişim

BÖLÜM  HAKKINDA  GENEL

Prof. Dr. Mustafa ADAK
Bölüm Başkanı
Yunan Dili ve Edb. Anabilim Dalı Başkanı
Tel: (+9) 0 242 310 61 83
madak@akdeniz.edu.tr


Yrd. Doç. Dr. Ebru Akdoğu ARCA
Latin Dili ve Edb. Anabilim Dalı Başkanı
Tel: (+9) 0 242 310 61 36
ebruakdogu@akdeniz.edu.tr


BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ (LİSANS)
Erasmus: Yrd. Doç. Dr. Nuray Gökalp
Farabi: Doç. Dr. Fatih Onur
Bologna: Yrd. Doç. Dr. Nihal Tüner Önen


BÖLÜM SEKRETERİ
Gülsüm Balcı
gulsumbalci@akdeniz.edu.tr
Tel: (+9) 0 242 310 32 01


Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)