Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı Örgün Öğretim Lisans Müfredat

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
DERSLER MÜFREDATI

 

Ders Kodu

Krd

AKTS

Ders Adı

Snf

D

Grup

Z

ATA 101 2 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 G Z
TDB 101 2 2 Türk Dili 1 1 G Z
YDE 101 6 8 Eski Yunanca (Gramer) I 1 G Z
YDE 103 4 6 Eski Yunanca Alıştırmalar I 1 G Z
YDE 105 2 4 Eskiçağ Yunan Kültür Tarihi I 1 G Z
YDE 107 2 4 Eski Yunan Siyaset Tarihi I 1 G Z
HOBİ 1 0 0 HOBİ DERSLERİ 1 (Seçme Zorunluluğu Yoktur İst… 1 G [Ana Grup] S
YBD 1 4 4 YBD Grup 1 1 G [Ana Grup] S
YBD 101 4 4 İngilizce I 1 G YBD 1 S
YBD 103 4 4 Almanca I 1 G YBD 1 S
YBD 105 4 4 Fransızca I 1 G YBD 1 S
ATA 102 2 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 B Z
ENF 101 4 4 Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 B Z
TDB 102 2 2 Türk Dili 2 1 B Z
YDE 102 6 7 Eski Yunanca (Gramer) II 1 B Z
YDE 104 5 5 Eski Yunanca Alıştırmalar II 1 B Z
YDE 106 2 3 Eskiçağ Yunan Kültür Tarihi II 1 B Z
YDE 108 2 3 Eski Yunan Siyaset Tarihi  II 1 B Z
HOBİ2 0 0 HOBİ DERSLRİ (Seçilme Zorunluluğu Yoktur) 1 B [Ana Grup] S
YBD 4 4 Yabancı Diller 1 B [Ana Grup] S
YBD 102 4 4 İngilizce II 1 B YBD S
YBD 104 4 4 Almanca II 1 B YBD S
YBD 106 4 4 Fransızca II 1 B YBD S
YDE 201 6 6 Eski Yunanca Gramer III 2 G Z
YDE 203 4 4 Eski Yunanca Alıştırmalar III 2 G Z
YDE 205 5 5 Eski Yunan Edebiyatı Tarihi I 2 G Z
YDE 207 6 6 Latince Gramer I 2 G Z
YDE 209 4 4 Latince Alıştırmalar I 2 G Z
EDK-S3 5 5 SEÇMELİ DERSLER 2 G [Ana Grup] S
YDE 211 5 5 Roma Siyaset Tarihi I 2 G EDK-S3 S
YDE 213 5 5 Eskiçağ Mitolojisi I 2 G EDK-S3 S
YDE 215 5 5 Tarihi Coğrafya I 2 G EDK-S3 S
YDE 202 6 6 Eski Yunanca Gramer IV 2 B Z
YDE 204 4 4 Eski Yunanca Alıştırmalar IV 2 B Z
YDE 206 5 5 Eski Yunan Edebiyatı Tarihi II 2 B Z
YDE 208 6 6 Latince Gramer II 2 B Z
YDE 210 4 4 Latince Alıştırmalar II 2 B Z
EDK-S4 5 5 SEÇMELİ DERSLER 2 B [Ana Grup] S
YDE 212 5 5 Roma Siyaset Tarihi II 2 B EDK-S4 S
YDE 214 5 5 Roma Mitolojisi 2 B EDK-S4 S
YDE 216 5 5 Tarihi Coğrafya II 2 B EDK-S4 S
YDE 301 6 6 Eski Yunan Dilinin Kaynakları I 3 G Z
YDE 303 4 4 Eski Yunan Edebiyatı Tarihi III 3 G Z
YDE 305 5 5 Yunan Epigrafisi I 3 G Z
YDE 307 5 5 Latince Gramer III 3 G Z
EDK-S5 5 5 SEÇMELİ DERSLER 3 G [Ana Grup] S
YDE 309 5 5 Latince Alıştırmalar III 3 G EDK-S5 S
YDE 311 5 5 Roma Kültür Tarihi I 3 G EDK-S5 S
YDE 313 5 5 Latin Edebiyatı Tarihi I 3 G EDK-S5 S
YDE 315 5 5 Metodoloji 3 G EDK-S5 S
YDE 302 6 6 Eski Yunan Dilinin Kaynakları II 3 B Z
YDE 304 4 4 Eski Yunan Edebiyatı Tarihi IV 3 B Z
YDE 306 5 5 Yunan Epigrafisii II 3 B Z
YDE 308 5 5 Latince Gramer IV 3 B Z
EDK-S6 5 5 SEÇMELİ DERSLER 3 B [Ana Grup] S
YDE 310 5 5 Latince Alıştırmalar IV 3 B EDK-S6 S
YDE 312 5 5 Roma Kültür Tarihi II 3 B EDK-S6 S
YDE 314 5 5 Latin Edebiyatı Tarihi II 3 B EDK-S6 S
YDE 316 5 5 Metodoloji II 3 B EDK-S6 S
YDE 401 7 7 Eski Yunan Dilinin Kaynakları III 4 G Z
YDE 403 6 6 Yunan Epigrafisi III 4 G Z
YDE 405 2 2 Bitirme Çalışması I 4 G Z
EDK-S7 5 5 SEÇMELİ DERSLER 4 G [Ana Grup] S
YDE 407 5 5 Numizmatik I 4 G EDK-S7 S
YDE 409 5 5 Klasik Filoloji Özel Konular I 4 G EDK-S7 S
YDE 411 5 5 Eski Yunan Şiiri I 4 G EDK-S7 S
YDE 413 5 5 Latin Dilinin Kaynakları I 4 G EDK-S7 S
YDE 415 5 5 Latin Epigrafisi I 4 G EDK-S7 S
YDE 417 5 5 Latin Edebiyatı Tarihi III 4 G EDK-S7 S
YDE 402 7 7 Eski Yunan Dilinin Kaynakları IV 4 B Z
YDE 404 6 6 Yunan Epigrafisi IV 4 B Z
YDE 406 2 2 Bitirme Çalışması II 4 B Z
EDK-S8 5 5 SEÇMELİ DERSLER 4 B [Ana Grup] S
YDE 408 5 5 Nümizmatik II 4 B EDK-S8 S
YDE 410 5 5 Klasik Filoloji Özel Konular II 4 B EDK-S8 S
YDE 412 5 5 Eski Yunan Şiiri II 4 B EDK-S8 S
YDE 414 5 5 Latin Dilinin Kaynakları II 4 B EDK-S8 S
YDE 416 5 5 Latin Epigrafisi II 4 B EDK-S8 S
YDE 418 5 5 Latin Edebiyatı Tarihi IV 4 B EDK-S8 S

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)