Coğrafya Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

GENÇ VE DİNAMİK AKDENİZ COĞRAFYA’YA HOŞ GELDİNİZ

Bölüm Açılışımız

Bölüm açılışımız, Sayın Üniversite Rektörümüz, Sayın Dekanımız, Sayın Türk Coğrafya Kurumu Başkanı ve Üyeleri,Sayın IGU Başkan Yardımcısı, Sayın Coğrafyacılar Derneği Başkanı ve Üyeleri, Jeomorfologlar Derneği Başkanı ve Üyeleri diğer üniversitelerden gelen öğretim üyelerinin katılımıyla yapılmıştır.

57
59

Ülkemizde coğrafya öğretiminin 100. Yılında ülkemizin güzide bir şehrinde, çok saygın bir üniversitesinde, çok seçkin bir yönetimin destek ve himayesinde, çok güçlü bir ekiple yeni bir coğrafya bölümü kurulmuştur.

“Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler” konulu Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı

Bölüm başkanımız Prof. Dr. İhsan Bulut koordinatörlüğünde yürütülen “Coğrafya’da Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler” konulu Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı yapıldı.

Ülkemizde coğrafya öğretiminin 100. Yılında, Sayın Dekanımız, Sayın Türk Coğrafya Kurumu Başkanı ve Üyeleri, Sayın IGU Başkan Yardımcısı, Sayın Coğrafyacılar Derneği Başkanı ve Üyeleri, Jeomorfologlar Derneği Başkanı ve Üyeleri diğer Üniversitelerden Gelen Öğretim Üyeleri ve Değerli Antalya Milli Eğitim Öğretmenlerinin katılmıyla gerçekleşti.

Çalıştayımız da Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Yrd. Doç.Dr. Ahmet Ertek, Coğrafyacılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Arı, Bölüm başkanımız Prof.Dr. İhsan Bulut, Prof. Dr. İhsan Çiçek, Doç. Dr. Cemali Sarı, Prof. Dr. Eren Yürüdür, Doç. Dr. Bülent Aksoy, Doç. Dr. Ali Meydan, Prof. Dr. Tuncer Demir, Doç. Dr. Mustafa Ertürk, Fügen Dede, Hüseyin Tevke bilidirlerini sundu.

Ertesi gün ise arazi çalışması Doç. Dr.Cemali Sarı liderliğinde Olimpos- Çıralı-Beydağları-Yanartaş’a yapıldı.

Arazi Çalışması-1

Bölümümüz öğretim üyeleri Prof. Dr. İhsan BULUT, Prof.Dr. Tuncer DEMİR ve Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK eşliğinde, lisans öğrencilerimizin ilk arazi çalışması olarak ‘Düden-Side-Manavgat-Alanya-Belek’ yakın çevre gezisi yapıldı.

Arazi Çalışması-2

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizin katılımı ile ikinci arazi çalışmamız ”Kırkgöz Han, Karain Mağarası ve Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı” na, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İhsan BULUT, Bölümümüz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuncer DEMİR ve Doç. Dr. Cemali SARI eşliğinde gerçekleştirildi.

EXPO Gezisi

Bölüm başkanımız Prof. Dr. İhsan BULUT ve yüksek lisans öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirilen EXPO gezisi.

GEOMED-2016 4th International Geography Symposium

GEOMED – 2016 4th International Geography Symposium 23-26 Mayıs tarihlerinde Antalya- Kemer’de gerçekleştirildi. Bölümümüz öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri gerek bildiri ile gerekse dinleyici olarak sempozyuma katılım ve destek sağladılar.

Bölümümüze Yapılan Ziyaretler

Bölümümüze ülkemizin çeşitli Coğrafya Bölümlerinden,değerli akademisyenlerinden, değerli Coğrafya öğretmenleri ve lise öğrencileri tarafından yoğun ilgi gösterilmekte ve önemli ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

2016 ANNUAL IGU COMB CONFERENCE The Mediterranean Sustainability Between Climate Change and Human Mobilty

Uluslararası Coğrafya Örgütü(IGU) Akdeniz Havzası Komisyonu (COMB) ve İstanbul-Ankara-Akdeniz Üniversiteleri Coğrafya Bölümleri işbirliğinde 13 farklı ülkeden 35 bildirili katılımcı ile gerçekleştirilen Climate Change and Human Mobility(İklim Değişikliği ve Nüfus hareketleri) konulu uluslararası konferans 1-5 Haziran 2016 tarihlerinde Manavgat – Çolaklı’da başarıyla tamamlanmıştır.

 

Sessions Program 2016 ANNUAL IGU COMB CONFERENCE

bookofabstracts_for_TGS-TCK (3)

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2-4 Haziran 2016

Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi 2-4 Haziran 2016 Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otelinde gerçekleştirilmiştir. Bölümümüzden geniş bir akademik kadro ve master öğrencileri toplam 7 bildirili katılımlarıyla organisazyona önemli katkı sağlamışlardır.

The 33rd International Geographical Congress in Beijing, China: 21-25 August, 2016

Çin-Pekin’ de 21-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ”33. Uluslararası Coğrafya Kongresi” ne bölümümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. İhsan BULUT, ” A New Concept Turkish Tourism: Floating Islands” ve ” Erzurum Ski Jumping Complex Landslide, 7 Jully 2014 (Eastern Anatolia) ” bildirileri ile katılım gerçekleştirmiştir. Yönetiminde Prof.Dr. İhsan Bulut’ un da yer aldığı Türk Coğrafya Kurumu (TCK), ev sahibi olarak, 2020’de İstanbul’da ”34. Uluslararası Coğrafya Kongresi” ni gerçekleştirmek üzere IGU komisyonundan Kongre bayrağını teslim almışlardır.

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)