Akademik Kadro

Akademik Kadro

44

Prof.Dr. İhsan BULUT

Coğrafya Bölümü Başkanı – Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 3308)
E Posta Adresi :  ihsanbulut@akdeniz.edu.tr


41

Prof.Dr. Tuncer Demir

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı – Akdeniz Uygarlıkları Araş. Enstitüsü Müdürü 
Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 6195)
E Posta Adresi :  tuncerdemir@akdeniz.edu.tr


42

Prof. Dr. Mustafa Ertürk

Türkiye Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı –Dekan

Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 3307)
E Posta Adresi :  mustafaerturk@akdeniz.edu.tr


43

Doç. Dr. Cemali Sarı

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 3312)
E Posta Adresi :  csari@akdeniz.edu.tr


156

Dr.Öğrt. Üyesi Halil Hadimli

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 3336)
E Posta Adresi : 

Bu sayfaya ilgili icerik eklenecektir.


Dr. Öğrt. Üyesi  Çağlar ÇAKIR

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 4116)
E Posta Adresi :  caglarcakir@akdeniz.edu.tr


Dr.Öğrt. Üyesi M. Tahsin ŞAHİN

Türkiye Coğrafyası
Tel: 0 242 227 3317 (dahili 3317)
E Posta Adresi :  tahsinsahin@akdeniz.edu.tr


147

Araş.Gör.Emirhan Berberoğlu

Araştırma Görevlisi
Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 3329)
E Posta Adresi :  eberberoglu@akdeniz.edu.tr


147

Araş.Gör. Gökhan GÖKDEMİR

Araştırma Görevlisi
Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 4129)
E Posta Adresi :  ggokdemir@akdeniz.edu.tr

———————————————————————————–

Araş.Gör. Samet ALKAN

Araştırma Görevlisi
Tel: 0 242 227 44 00 (dahili 3334)
E Posta Adresi :  sametalkan@akdeniz.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)