Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 1990 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren Lisans öğrencisi alan bölüm 1992 yılında Yükseklisans ve Doktora eğitimi de vermeye başlamıştır. 2009 yılından itibaren Arkeoloji Bölümü; Klasik Arkeoloji ABD, Prehistoria ABD, Protohistoria ve Önasya ABD olmak üzere toplam üç anabilimdalından oluşmaktadır. Ayrıca Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi (LAM) 1 uzman arkeolog kadrosuyla yine arkeoloji bölümünde faaliyet göstermektedir.
Arkeoloji, insanın tarihsel süreç içinde var olmasından itibaren üretmiş olduğu maddi kalıntılar aracılığıyla söz konusu tarih öncesi ya da tarihi dönemlerin sosyo-kültürel yapısını, inancını, ekonomisi ve üretim endüstrilerini inceleyen ve yorumlayan bir bilim dalıdır. Bölümün amacı bu çerçeveler dahilinde Arkeoloji Bilim Dalı’nda eğitim, araştırma ve bilimsel yayın yapmaktadır. Bölümün gerçekleştirdiği çalışmalar özellikle Likya-Pamphilya-Psidya bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bölüm uluslar arası 5 büyük proje yürütmektedir: Patara Kazıları, Rhodiapolis Kazıları, Tlos Kazıları, Myra-Andriake kazıları ve Beydağları Yüzey Araştırmaları.
Bölümün şu anki öğrenci sayısı 244’tür. Bölümde 5 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi hizmet vermektedir.
Mezunlar almış oldukları eğitimle maddi kültür kalıntıları aracılığıyla tarihi ya da tarih öncesi dönemlerin sosyo-kültürel yapısı, inancı, ekonomisi ve üretim endüstrileri hakkında kapsamlı bilgilere sahip oldukları gibi, analitik inceleme, gözlemleme ve yorum ile analoji yapabilme yetkinliğine ulaşmaktadırlar. Mezunlar Arkeoloji Bölümlerinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, İl kültür Müdürlüklerinde, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde, Özel Müzelerde, Turizm sektöründe ve Belediyelerde iş olanakları bulabilmektedirler.

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)