Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

1

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölüm Hakkında

Bölümümüz, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2011 yılında kurulmuştur. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci almaktadır. Kaliteli ve çağdaş bir eğitimi esas alan bölümümüzün amacı kapsamlı bir lisans eğitimi vermenin yanı sıra, öğrencilerimizin kültürel ve sosyal olarak da donanımlı birer mezun olmalarını sağlamaktır.
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, lisans derecesini kazanırlar ve Filolog unvanını alırlar. Bölümümüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava girmek zorundadır. Girdiği sınav türü Yabancı Dil sınavıdır (Almanca). Bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin Akdeniz Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda Almanca Hazırlık Sınıfı okumaları zorunludur. Ancak kayıtlardan hemen sonra yine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Seviye Tespit Sınavı’nı başarıyla geçen öğrenciler, Hazırlık Sınıfını okumadan lisans eğitimlerine başlayabilirler. Bölümümüze ayrıca yatay geçişle de öğrenci alınabilmektedir.

Program Profili

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü dört yıllık bir bölümdür. Bölüme kabul edilen öğrenciler Edebiyat ve Dilbilimi alanlarında oldukça donanımlı bir eğitim almaktadırlar. Alman Dili ve Edebiyatı’nın tarihsel gelişimi içinde nasıl bir yol aldığını göstermek için Kültür Tarihi ile bağ kurularak eğitim verilmektedir. Edebiyat ve Dilbilimi temel dersleri yanı sıra, bu alanların alt dallarına ilişkin tamamlayıcı dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Öğrencilerimizin mesleki donanımlarına katkıda bulunabilecek yardımcı disiplinler seçmeli ders olarak verilmektedir. Üniversite ve/veya Bölüm tarafından sağlanmış olan uluslar arası anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz, öğrenci değişim programlarına ve anlaşmalara uygun olarak belirli sürelerle yurt dışında eğitim görebilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak her ders için Yarıyıl İçi Değerlendirilmesi ve Yarıyıl Sonu Sınavı yapılmaktadır. Her yarıyıl bir vize, bir final ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme, ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalardan oluşur. Sınavlar 100 puan üzerinden notlandırılır. 100 üzerinden hesaplanmış olan yılsonu başarı notu harfli başarı notuna dönüştürülür. Üniversitemizde 4’lük not sistemi uygulanmaktadır.

Bölümümüze yatay geçiş yapan veya afla gelen öğrenciler, daha önce devam ettikleri Yükseköğretim kurumundan aldıkları onaylı ders içeriklerinin (ders içerikleri ayrıntılı belirtilmelidir, not dökümü yeterli değildir), bölümümüz ders içerikleri ile aynı veya benzer olması durumunda, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararı ile bu derslerden muaf tutulabilirler. Kayıt sürecini takip eden ve söz konusu ders muafiyeti için belirlenmiş olan başvuru süresinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu işlem için tanınmış olan süre dışında ders muafiyetine başvuru mümkün değildir.

Bölümümüzde verilen Yabancı Dil Dersi (İngilizce) için de muafiyet sınavı bulunmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan bu sınav için de gerekli başvuru süresinin ve sınav tarihinin göz önünde bulundurulması gerekir. Yabancı Dil Dersi muafiyet sınavı başvuruları Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılamaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Alman Dili ve Edebiyatı Lisans Programından mezun olmak için 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve bütün derslerden başarılı olmak gerekmektedir. Bölümümüzde bitirme tezi istenmemektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Mezunlarımız öncelikle araştırmacı yazar, editör, edebiyat eleştirmeni, dil uzmanı ve alanlarında akademisyen olarak yetiştirilmektedir. Bunların dışında çalışabilecekleri alanlardan bazıları:

* Almanya veya Alman Dili ile ilgili çeşitli kültür enstitüleri

* Elçiliklerin çeşitli birimleri

* Konsolosluklar

* Çeviri büroları

* Çeviri projeleri

* Medyanın çeşitli alanları

* Avrupa Birliği Birimleri

* Dış İşleri Bakanlığının çeşitli birimleri

* Turizm ve Kültür Bakanlığının çeşitli birimleri

* Türkiye’de bulunan Alman firmaları

* Hizmet sektörü, turizm

* Havayolu Şirketleri

* Üniversitelerde Almanca Okutmanlığı

* Özel kolejlerde öğretmenlik

* Formasyon Eğitimi alınması durumunda devlet okullarında Almanca Öğretmenliği

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)