2020-2021 GÜZ YARIYILI TEK DERS SINAVI DUYURUSU

2020-2021 GÜZ YARIYILI TEK DERS SINAVI DUYURUSU

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sınavları sonunda mezun olmak için başarısız TEK DERSİ  kalan 4. Sınıf öğrencilerinin katılacağı Tek Ders Sınavı

24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de” yapılacaktır.

Tek Ders Sınavı Başvuruları aşağıdaki linkten yapılacak olup, başvurular             18 Şubat 2021 tarihinde başlayacak 22 Şubat 2021 saat 16.00’da sona erecektir.

http://tekders.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx

Tek Ders Sınavına;

Mezuniyet aşamasına gelmiş, müfredatında bulunan tüm dersleri almış, devam koşulunu yerine getirmiş olan ve bir dersten koşullu başarılı veya başarısız durumda olan öğrenciler katılabilir. Başarısız ders güz veya bahar yarıyılı dersi olabilir.

Tek Ders Sınavı geçme notu 60’dır. Tek Dersten kalan öğrencinin notu geçersiz sayılır.

Bitirme Çalışması dersi için tek ders sınav hakkı verilmez.

Tek Ders Sınavının mazeret sınavı yapılmaz.

Tek Ders Sınavına girilecek ders haricinde diğer tüm derslerin geçme koşulunun sağlanmış olması gerekmektedir.

Koşullu başarılı dersi bulunan öğrenciler için örneklendirme;

– GANO’su 2,25 – 2,49 arasında olan, sadece bir dersi DD veya FF olan öğrenci bu dersten tek ders sınavına girebilir. Aynı durumda 2 tane DD dersi olan (veya DD-FF iki dersi olan) öğrenci sınava giremez.

-GANO’su 2,50 ve üzeri olup, sadece bir dersi FF olan öğrenci tek ders sınavına girebilir, koşullu (DC-DD) ders sayısına bakılmaz.

0

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Konyaaltı-Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax) / e-posta: edebiyat@akdeniz.edu.tr